Baggerwerkzaamheden in binnenhaven Maassluis

Geplaatst door Westlanders.nu op 09/04/2019 11:31

Maassuis 090.04.2019 - Havenbedrijf Rotterdam N.V. voert met het kraanschip 'Nooitgedacht' van 8 tot en met 30 april 2019 baggerwerkzaamheden uit in de binnenhaven van Maassluis.

 

Uit dieptepeilingen is gebleken dat de buiten- en binnenhaven van Maassluis niet meer de gewenste diepgang hebben en dat uitbaggeren noodzakelijk is. Na het baggeren van de buitenhaven is nu de binnenhaven aan de beurt.

Van 6.00 tot uiterlijk 20.00 uur
De werkzaamheden vinden op werkdagen van 6.00 tot uiterlijk 20.00 uur plaats. Naar verwachting is het baggerwerk in de binnenhaven 30 april 2019 afgerond.

Verleggen van schepen
Gebruikers van de binnenhaven zijn, of worden nog, persoonlijk benaderd in verband met het verleggen van schepen en het bereikbaar houden van de bedrijven.

Toegankelijk
De haven van Maassluis kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan gebruikers. De haven wordt gebruikt als museumhaven, de ligplaatsen worden gebruikt door beroeps- en pleziervaart en in de haven zijn haven gebonden bedrijven gevestigd. Het is daarom belangrijk dat de haven toegankelijk blijft.

Vragen?
Voor vragen over de baggerwerkzaamheden in de binnenhaven kunt u contact opnemen met de heer A.J. van Rooijen van de afdeling Ruimtelijke Projecten. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar op het telefoonnummer 010-5931964 of 06-52685377.