Beantwoording vragen D66 over kinderpardon

College Maassluis

Maaasluis 21.05.2014 - De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het kinderpardon.

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord:

Via de traditionele en de sociale media is in de afgelopen dagen veel discussie geweest over het kinderpardon. Onder de titel 'Kinderpardon moet ook gelden bij gemeentelijk toezicht' heeft het VNG haar standpunt op de website gecommuniceerd. (Bron: VNGhttp://t.co/oW9riQLvGx).

Naar aanleiding van bovenstaande heeft D66 Maassluis de volgende vragen:

1. Is uw college op de hoogte van het standpunt van het VNG met betrekking tot het kinderpardon?
Ja, wij zijn op de hoogte van het standpunt van de VNG met betrekking tot het kinderpardon.

2. Deelt uw college het standpunt van het VNG in deze?
Ja, het college deelt het standpunt van de VNG.

3. Verblijven er kinderen in Maassluis die buiten het kinderpardon vallen, maar wel onder toezicht zijn van de gemeente Maassluis? Zo ja, om hoeveel kinderen gaat het en hoe gaat de burgemeester hier in de uitvoering mee om?

Voor zover bij het college en Vluchtelingenwerk bekend zijn er in Maassluis geen kinderen die buiten het huidig kinderpardon vallen.

Bij het vorig (kinder)pardon was er wel een Maassluis kind dat werd afgewezen. Hierover heeft de burgemeester, op verzoek van het college, de toenmalige Minister benaderd met het verzoek deze specifieke situatie in heroverweging te nemen. Dit heeft geresulteerd in een positief besluit waardoor het kind en de ouders alsnog een verblijfsvergunning hebben gekregen.

4. In de berichtgeving staat dat 'een aantal burgemeesters het initiatief genomen hebben handtekeningen te verzamelen onder collega-burgemeesters'. Heeft de burgemeester dit initiatief gesteund door dit mede te ondertekenen? Zo nee, gaat de burgemeester dit alsnog doen?
Gelet op de beantwoording van vraag 3 is het vanzelfsprekend dat de burgemeester het handtekeningeninitiatief direct heeft ondersteund.