Beantwoording vragen over wijziging schoolleiding Lentiz Kastanjecollege

Geplaatst door Westlanders.nu op 30/12/2014 06:27 - Gewijzigd op 30/12/2014 14:30

Maassluis 30.12.2014 - De fractie van CDA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de wijziging in de schoolleiding van Lentiz Kastanjecollege.

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord:

U heeft ons in uw brief van 25 november 2014 vragen gesteld over de wijzigingen in de schoolleiding van het Kastanje College. Onze reactie op uw vragen treft u hieronder aan.

Vraag 1

Bent u op de hoogte van de brief, de inhoud en de plannen van de Lentiz onderwijsgroep?

Antwoord

Ja. Met de wijziging in de schoolleiding wil Lentiz College meer samenhang aan brengen tussen het aanbod in Midden-Delfland en Maassluis en met deze bundeling van krachten het aanbod VMBO/MBO in onze gemeente versterken.

Dat kan mogelijk betekenen dat vormen van  beroepsonderwijs die er nog niet in Maassluis zijn  aan het Kastanjedal tot ontwikkeling worden gebracht.

Dit zal een proces van langere duur zijn en afgestemd op individuele omstandigheden van leerlingen

Vraag 2

Hoewel het geen directe bevoegdheid is van de gemeente, bent u het met ons eens dat het

van groot belang is dat er een breed voortgezet onderwijs aanbod in Maassluis blijft? Bent u

bereid om hier met de Lentiz onderwijsgroep over te spreken en te kijken wat de gemeente

kan bijdragen om minimaal het huidige aanbod te behouden?

Antwoord

We zijn ook de mening toegedaan dat er een breed aanbod voortgezet onderwijs in Maassluis behouden blijft, en daar waar mogelijk zelfs wordt uitgebreid. Net zo belangrijk vinden wij met het oog op de toekomstige werkgelegenheid van de schooljeugd, dat het aanbod goed afgestemd is op de wensen en ontwikkelingen van het bedrijfsleven. Om deze reden ondersteunen we de mini-conferentie die Lentiz College in samenspraak met het bedrijfsleven in Midden-Delfland en Maassluis op 23 januari 2015 wil organiseren. We zijn momenteel aan het bekijken welke bijdrage we aan deze conferentie kunnen leveren. Hierbij trekken we samen met de gemeente Midden-Delfland op.

 

Vraag 3

Wijzigingen kunnen ook een kans bieden om samen met de Lentiz onderwijsgroep te kijken

naar mogelijkheden om te komen tot het aanbieden van technisch voortgezet onderwijs in

Maassluis. Bent u bereid om met de Lentiz onderwijsgroep in gesprek te gaan om te kijken

wat de mogelijkheden zijn op dit gebied en welke eventuele obstakels de gemeente hier weg

zou kunnen nemen?

Antwoord

We zullen de bevindingen/uitkomsten van het mini-conferentie gebruiken om naar de mogelijkheden tot het aanbieden van vormen van  technisch onderwijs in Maassluis te kijken en beoordelen wat wij samen met Midden Delfland kunnen doen. We zullen enerzijds onderzoeken wat we het bedrijfsleven vanuit het coalitieakkoord kunnen aanbieden om bedrijvigheid te stimuleren en aan te sluiten bij Metropoolontwikkeling. Anderzijds zullen we kijken hoe we de plannen van Lentiz kunnen ondersteunen (zie antwoord op vraag 1).