Belangengroep Haagweg bezorgd over ontwikkeling woongebied

Paula van Selow

Monster 22.10.2017 - Op initiatief van enkele bewoners van de Haagweg is er op 18 oktober jl. een bijeenkomst gehouden voor andere bewoners van de Haagweg.

'Een opkomst van maar liefst 25 personen duidt erop dat dit onderwerp de mensen bezig houdt en dat de bijeenkomsten van de klankbordgroepen van Ontwikkelingsbedrijf Westlandse Zoom (OBWZ) er niet toe heeft geleid dat men alle vertrouwen heeft in wat er gaat gebeuren,' aldus de kersverse Belangengroep Haagweg.


Foto vergadering

'Doel van deze bijeenkomst was om de ervaringen van de bewoners van de reeds ontwikkelde of in ontwikkeling zijnde gebieden te delen met de bewoners van het ontwikkelingsgebied Westmade fase 2, waarvan het bestemmingsplan binnenkort wordt verwacht.

Door gebrek aan communicatie, onvoldoende en misleidende informatieverstrekking door het college van de gemeente Westland en haar juristen én OBWZ is er veel ongenoegen en irritatie ontstaan bij bestaande bewoners in het reeds ontwikkelde gebied.

 
Foto Leen Haagweg 35

 

Doel van de initiatiefnemers is dat in het nieuwe bestemmingsplan Westmade fase 2 beslist niet voorbij wordt gegaan aan de belangen van de bestaande bewoners, zoals eerder wél is gebeurd. En dat een wethouder zoals de heer Duijvestijn niet meer tegen bewoners kan zeggen “gedane zaken nemen geen keer." Gekomen moet worden tot een “gezonde” besluitvorming t.a.v. het nieuwe bestemmingsplan en misleidende voorlichting aan bewoners door het college en haar juristen en OBWZ moet worden voorkomen.'

 

Foto Haagweg 37 en 37a

 

Tijdens de avond werd duidelijk dat een ieder zich grote zorgen maakt over de beoogde ontwikkelingen in het gebied Westmade voor wat betreft het woon- en leefklimaat, het milieu, verkeer en de waterhuishouding.

 

Alle aanwezigen waren enthousiast en bedankten de initiatiefnemers. En belangrijker was een positieve stemming om door te gaan met een Belangengroep Haagweg. Gelukkig bleek ook dat er onder de aanwezigen mensen waren met kennis van zaken en ervaring, zodat er een goed team kon worden gevormd.

 

'Belangengroep Haagweg zal de voorzitters van de politieke partijen in de gemeenteraad voortaan informeren over alle ontwikkelingen.'

 

Leen Molenkamp, Jan van Pernis en Paula van Selow