Berging Baltic Ace eindelijk afgerond

Rijkswaterstaat

Rotterdam 24.11.2015 - Het wrak van het gezonken autotransportschip Baltic Ace is volledig van de Noordzeebodem verwijderd. Rijkswaterstaat en de Kustwacht

hebben de vaarweg voor het scheepvaartverkeer vrijgegeven. Schepen richting Rotterdam kunnen weer ongehinderd en veilig gebruik maken van de druk bevaren scheepvaartroute. De berging van het wrak duurde twee zomers.

De berging, uitgevoerd door bergingscombinatie Boskalis Nederland BV/Mammoet Salvage B.V., is volgens planning verlopen. Met het schoon opleveren van de zeebodem is de berging op zee ruim binnen de gestelde deadline van 31 december 2015 afgerond. Het ontmantelen en recyclen van de wrakdelen en autowrakken in Vlaardingen neemt nog enkele maanden in beslag. 

 

Achtergrond

Op 5 december 2012 zonk het autotransportschip Baltic Ace op de Noordzee na een aanvaring met een containerschip. Het wrak lag zo’n 65 kilometer uit de kust van Goeree-Overflakkee, midden in een van de drukst bevaren internationale scheepvaartroutes. Daarnaast vormden de auto’s en de olie aan boord van het wrak een risico voor het milieu. Het wrak is daarom in zijn geheel geborgen. Alle milieurisico’s zijn daarmee weggenomen.

Bekijk ook de projectpagina Noordzee: berging Baltic Ace.