Berging vrachtwagen na ongeluk N223

Erik van der Zalm

Schipluiden 07.04.2020 - De hulpdiensten zijn maandagmiddag en -avond nog uren bezig geweest met het opruimen van de ravage

na het dodelijke ongeval eerder in de middag op de Woudseweg. 

Nadat al het verkeer ter plaatse was weggeleid kon de VOA met nader onderzoek beginnen, naar de oorzaak van het ongeval.

De handhaving van het hoogheemraadschap van Delfland is ook ter plaatse gegaan in verband met het puin en de diesel die in de sloot terecht was gekomen.

In opdracht van de provincie Zuid Holland hebben medewerkers van Strukton de watergang en het talud schoongemaakt. De diesel die nog in de truck zat werd overgepompt.

Twee telekranen van bergingsdienst Modern uit Utrecht zijn - in samenwerking met berger Vreugdenhil - ter plaatse gegaan en hebben vervolgens eerst de restanten van de truck en daarna de oplegger geborgen. Vervolgens is men tot diep in de nacht bezig geweest met de afhandeling en schoonmaak.

Meer foto 's van de berging staan op facebook.