Bestemmingsplan voor supermarkten in centrum van Den Hoorn

Gemeente Midden Delfland

Den Hoorn 04.03.2015 - Het college van Midden Delfland heeft een nieuw bestemmingsplan voor het centrum van Den Hoorn gemaakt. Dit plan maakt het

mogelijk om het centrumplan van Waaijer Projectrealisatie en Jumbo Supermarkten te realiseren, zoals ruim een jaar geleden door de raad is vastgesteld. Daarnaast voorziet het plan in de mogelijkheid om onder voorwaarden een tweede supermarkt te vestigen naast de Jumbo. 

Wethouder Piet Houtenbos, verantwoordelijk voor de grote bouwprojecten in Midden-Delfland, hoopt met dit bestemmingsplan een goede stap in de richting van realisatie te zetten: ‘Wij gaan met dit plan verder het overleg aan met belanghebbenden en bewoners.’

Achtergrond
Het aantal inwoners van Den Hoorn is de afgelopen jaren flink gegroeid. De gemeente wil daarom in het centrum van Den Hoorn meer detailhandel, levendigheid en een interessant winkelaanbod. Waaijer Projectrealisatie werd in het voorjaar van 2013 uitgekozen om in samenwerking met Jumbo Supermarkten het centrum van Den Hoorn verder te ontwikkelen met een extra supermarkt, een dagwinkel, woningen en appartementen. De gemeente hoopt met dit gewijzigde bestemmingsplan te komen tot een goede invulling van het centrum van Den Hoorn.

Vervolgtraject
De raadscommissie Grondgebied bespreekt op dinsdag 10 maart het concept bestemmingsplan. Vervolgens is er op donderdag 12 maart een avond met de winkeliers, de klankbordgroep Den Hoorn en andere betrokkenen. De buren zijn inmiddels persoonlijk op de hoogte gebracht. Vanaf 1 juni 2015 wordt het ontwerpbestemmingsplan formeel ter inzage gelegd.