Bewoners bezorgd over uitbreiding basisschool de Regenboog

Geplaatst door Westlanders.nu op 23/04/2018 10:21 - Gewijzigd op 23/04/2018 10:35

Naaldwijk 23.04.2018 - Bewoners aan de Aalbersestraat in Naaldwijk zijn bezorgd over de uitbreidingspplannen van basisschool de Regenboog met betrekking

tot de verkeersveiligheid.

Ad Verduijn vertelt; 'De gemeente Westland heeft in de basis de fout gemaakt om in de ontwikkeling van de plannen voor nieuwbouwwijk “Hoogeland” in Naaldwijk geen basisschool op te nemen, hetgeen nota bene een ‘starters’-wijk beoogt te zijn.

Daardoor kunnen al deze kinderen in deze wijk niet naar een school in eigen buurt, maar moeten verderop. Daarvoor moeten andere scholen worden uitgebreid, hetgeen extra belasting geeft voor die omgevingen.

Bij basisschool de Regenboog in de Aalbersestraat zijn er plannen om wederom 2 lokalen bij te bouwen, ofwel nog eens 60 extra kinderen. Ons woonerf is totaal niet op berekend op de bijkomende verkeersafhandeling. In de huidige situatie ervaren wij al zeer veel overlast, laat staan dat er 60 kinderen bijkomen, dit is onverantwoord en zelfs gevaarlijk.' 

Groen licht voor uitbreidingsplannen Regenboogschool

Zij hebben het college de volgende brief gestuurd.

Geacht college,

Onlangs bereikte ons het bericht, dat basisschool ‘de Regenboog’ (Aalbersestraat 47 te Naaldwijk) voornemens is om de school uit te breiden met twee lokalen. Dit baart ons als direct omwonenden ernstige zorgen voor de verkeersveiligheid, omdat deze extra lokalen zorgen voor nog meer auto’s in de Aalbersestraat. Dit gebied is niet berekend op een basisschool die doorgroeit naar 13 klassen. Via deze brief motiveren wij ons standpunt.

Gevaarlijke situaties

De school is gesitueerd aan de Aalbersestraat 47 in Naaldwijk. De Aalbersestraat is een woonerf met een maximale toegestane snelheid van 15 KM per uur. In het schoolgebied zijn, voornamelijk tijdens de haal- en brengtijden, enorme pieken qua verkeersdruk. Voetgangers (kleine kinderen!), fietsers, auto’s: honderden tegelijk op dezelfde kleine ruimte. Door alle verkeersbewegingen op de beperkte ruimte, ontstaan nu al regelmatig gevaarlijke situaties. Het is vragen om problemen. Door de uitbreiding van de lokalen komen hier nog extra auto’s bij, waardoor de kans op ongelukken vergroot wordt.

Extra auto’s

Naar verwachting komen de extra leerlingen uit de nieuwbouwwijk “Hoogeland”. Daar is/wordt namelijk geen basisschool gebouwd. Doordat de leerlingen uit een andere wijk moeten komen, is de kans groot dat bijna al deze kinderen door de ouders gebracht zullen worden met de auto. Het aantal auto’s neemt toe.

Parkeerplaatsen Aalbersestraat

Het aantal beschikbare parkeerplekken is niet voldoende om de parkeerdruk tijdens de pieken te kunnen afhandelen. Steeds meer ouders en- of grootouders brengen hun kinderen met de auto naar school. Sommigen rijden het liefst door tot tegen het hek, om maar zo min mogelijk te hoeven lopen. Omdat er veel te weinig parkeerplekken zijn (in de Aalbersestraat zijn 8 parkeerplaatsen, waar ook de bewoners moeten parkeren) is het gevolg hiervan dat auto’s overal en nergens worden geparkeerd. Ook op en voor opritten van bewoners.

Blokkeren weg

Regelmatig wordt de Aalbersestraat volledig geblokkeerd. Ouders parkeren hun auto overal. Bij calamiteiten kunnen de hulpdiensten er niet doorheen komen. Een aantal bewoners zijn lid van de vrijwillige brandweer en vrijwilliger bij oproepen voor reanimaties. Het is inmiddels al een keer gebeurd dat de opgeroepen brandweerman niet direct kon uitrukken, omdat zijn auto die op zijn eigen oprit stond werd geblokkeerd door de auto van een ouder.

Concept verkeersplan onvoldoende

Weliswaar wordt er in de aanvraag gesproken over een concept verkeersplan. In dit plan wordt voorgesteld om in de Calsstraat 9 extra parkeerplaatsen te realiseren (ten koste van openbaar groen). Echter zijn er gerede twijfels bij de onderbouwing van dit plan. Officieel liggen de meeste parkeerplaatsen die voor de school bedoeld zijn, al in de Calsstraat. Echter is de hoofdingang van de school gesitueerd aan de Aalbersestraat, waardoor de auto’s voornamelijk in die straat komen.

Wij verzoeken u dan met klem om niet in te stemmen met een uitbreiding van De Regenboogschool. Wij nodigen u en de verkeersverantwoordelijken van Gemeente Westland van harte uit om de situatie in de Aalbersestraat met eigen ogen komen te bekijken. Uiteraard wel tijdens de haal- en brengtijden van de school. Dan ziet u direct dat een uitbreiding onmogelijk is wat verkeer betreft.

Bewoners Aalbersestraat