Bewoners Groenelaan voeren actie voor bredere stoep

Geplaatst door Westlanders.nu op 31/03/2021 09:12 - Gewijzigd op 31/03/2021 10:15

Honselersdijk 31.03.2021 - Bewoners aan de Groenelaan zijn een spandoek-actie gestart vanwege de ongelijkheid van de stoep voor hun deur.

Behalve dat de bomen, door de jaren heen vanwege hun groei en het wortelgestel, de stoep omhoog heeft gestuwd, is de stoep ook nog eens te smal....vanwege die bomen. Naar verluidt groeien de boomwortels tot onder het fundament van de huizen door, althans zo wordt door bewoners beweerd. De stoep verbreden richting de straat met de bomen lijkt geen oplossing of men moet een deel van de voortuin afstaan voor verbreding. Maar dat lost het vermeende probleem met de wortels dan niet op. Dan blijft alleen een gewisse kap over, maar dat wil gemeente Westland niet zo bleek uit antwoorden op collegevragen in januari.* 

Groenbeleid
De gemeente liet deze week in een reactie weten dat het - in de ogen van veel Westlanders doorgeslagen - snoeibeleid van afgelopen jaar na veel kritiek nu op de schop gaat en wordt herzien. Maar de woordvoerder van de gemeente voegde daaraan toe dat er ook zat bewoners zijn die liever geen groen/bomen in hun wijk zien. Dit vanwege de 'overlast' die het groen met zich mee kan brengen, zoals vogelpoep en luizenstront op de auto 's, de bladeren en schaduw die het geeft. Wat het groenbeleid in Westland betreft zit de gemeente ook tussen twee vuren in met haar inwoners. (Later meer hierover)

*Op 6 januari stelde fractie Westland Verstandig collegevragen over de bestrating in de Groenelaan te Honselersdijk.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. Inleiding Westland Verstandig In Honselersdijk aan de Groenelaan aan de oneven nummer zijde bestaan klachten over ongelijke stoepen. De tegels van het trottoir ter hoogte van de nrs. 19 tot en met 25 worden omhoog getild door boomwortels omdat destijds gekozen is voor de verkeerde bomensoort.

Drie vragen

- Is het probleem bekend en zijn ook de meldingen en berichten van buurtbewoners bekend?

- Wanneer wordt dit probleem opgelost en wel definitief, zodat er geen onveilige situatie zich meer voordoet?

- Neemt het College contact op met de melders (info bij ons bekend) om te bezien op welke wijze de gemeente haar verzuim kan compenseren (schadevergoeding)?

Antwoord

Boomwortelopdruk is een bekend en toenemend probleem in Westland. Veel bomen die in de jaren ’70 en ’80 zijn geplant, zijn inmiddels forse, uit de kluiten gewassen bomen. De wortels groeien evenredig mee en zoeken naar voedsel. De dikke wortels drukken ste eds opnieuw de trottoirtegels weg. Met dagelijks, klein onderhoud wordt geprobeerd het trottoir zo netjes mogelijk te houden, zo ook in de Groenelaan.

Maar het klopt wat melders stellen: de wortels drukken de straat- en trottoirtegels regelmatig omhoog. Het uitgangspunt van uw gemeenteraad is dat gezonde bomen niet gekapt worden. Een (deel van de) wortel weghalen kan ook niet zomaar. Dan bestaat het risico dat de boom omwaait bij een storm. Kortom, om het groen zoveel mogelijk te sparen wordt gezocht naar mogelijkheden om het straatwerk zoveel mogelijk op orde te houden. Helaas is dit een hele opgave. Momenteel worden dan ook manieren gezocht om de groei van wortels te beïnvloeden.