Bewoners klagen over slechte bestrating Prinsekade

Pv/dA Maassluis

Maassluis 15.11.2014 - In het Algemeen Dagblad vrijdag geven de bewoners aan dat de kade van de Prinsekade er zeer slecht aan toe is en dat dit onveilige situaties oplevert.

Ook klagen de bewoner dat reparatie nu al een aantal jaar op zich laat wachten. Ook hebben bewoners andere klachten en wensen. Die gaan over de kademuren die deels afbrokkelen en maar niet worden gerepareerd, slechte bestrating, lantarenpalen die in het hele historische centrum door mooie exemplaren worden vervangen behalve op dit schiereiland en de locatie van de oliebollenkraam die onnodige parkeeroverlast veroorzaakt.

De PvdA fractie heeft naar aanleiding van dit nieuws en geluiden uit de buurt de volgende vragen:

1. De bewoners aan de Prinsekade hebben meerdere keren de gemeente gevraagd de onveilige situatie van de kade te herstellen. Waarom is dat nog steeds niet gedaan?

2. Er is enkele jaren geleden nog onderzoek gedaan naar kademuren in het centrum. Daarop zijn vernieuwingen uitgevoerd aan de Goudsteen, en de muren van de Zuidvliet. Is de Prinsekade toen niet ook geïnspecteerd? Zo ja, wat was daarvan de uitkomst en de planning van aanpak? Zo nee, waarom niet?

3. Wanneer wordt de Prinsekade nu wel gerepareerd?

4. Wanneer gaat u de gemelde klachten van de bestrating (o.a. nav wortels) aan de Groen van Prinstererkade en Prinsenkade aanpakken?

5. Waarom zijn de kades op dit schiereiland uitgesloten van de vervanging van de lantarenpalen? Nu kijken bewoners aan de Prinsekade uit op lelijke moderne lantarenpalen terwijl aan de overkant van het water, aan de verlengde Noordvliet wel de historische, mooiere lantarenpalen zijn geplaatst. Waarom is die keuze gemaakt en welke mogelijkheden ziet u om dit schiereiland ook van de lantarenpalen voor de historische binnenstad te voorzien?

6. Al jaren is bekend dat het riool in het achterpad van dit schiereiland zwak is. Wanneer wordt de riolering nu vervangen en welke maatregelen worden daarbij getroffen om de overlast voor bewoners te beperken?

7. Bewoners hebben ook geklaagd over de oliebollenkraam die er – overigens al jaren- zowel in september tot de Furieade als in november en december wordt geplaatst op de parkeerplaats langs de PC Hooftlaan / Groen van Prinstererkade. De kraam van september was zeer groot en nam veel plaatsen in, waarmee de parkeerdruk in de toch al drukke wijk toeneemt.

De huidige kraam is kleiner, maar wordt vaak naar Oud en Nieuw toe steeds groter met caravans etc erbij. Sommige bewoners hebben bezwaar gemaakt. Wat is daarmee gedaan? Waarom wordt de oliebollenkraam niet op het grote parkeerterrein op het terrein van de gesloopte RK kerk gezet?

Met vriendelijke groet,

PvdA Maassluis

Murat Ciftci & Turgay Yucel