Bewoners ongerust vanwege heropening Ambachtsweg

Geplaatst door Westlanders.nu op 09-10-2021 20:25 - Gewijzigd op 09-10-2021 20:46

Wateringen 09.10.2021 - Er is heel wat te doen omtrent de heropening van de Ambachtsweg te Wateringen.


Onlangs is er door de gemeenteraad een motie van CDA en LPF aangenomen voor een spoedige heropening van de Ambachtsweg. Voorafgaand aan deze vergadering hebben ruim 100 buurtbewoners schriftelijk protest aangetekend tegen heropening en hebben een 6 tal-bewoners gebruikgemaakt van het inspreekrecht om nog eens te benadrukken dat heropening tot een zeer onveilige situatie leidt en het probleem van verkeersknelpunten rond Wateringen niet oplost.

Een gerenommeerd verkeersonderzoeksbureau heeft dit op basis van gevalideerd onderzoek vastgesteld en geadviseerd de Ambachtsweg gesloten te houden voor doorgaand verkeer (heropening leidt tot meer verkeer en meer knelpunten). Er zijn al diversen berichten over de heropening gepubliceerd, maar hoe de vork werkelijk in de steel steekt is volgens de Werkgroep Verkeersveiligheid Ambachtsweg onderbelicht gebleven, vanwaar akte.

7.500 extra voertuigen per dag door centrum Wateringen

'Of gaan we zelfs richting de 10.000, als ook de 10.000 extra woningen in Den Haag Berenstein zijn gerealiseerd? Want ja, hiervan zullen ook veel bewoners richting de snelweg moeten. En wat is er sneller dan via de straks heropende Ambachtsweg, door de Kerklaan, en via de rotonde en de Dorpskade naar de A4? Een paar verkeersdrempels zal dit sluipverkeer niet tegenhouden, het dorp wordt één lange racebaan.

In andere dorpen en steden zijn gemeentes bezig, met het autoluw maken van de oude centra. Veilige fietsgebieden creëren, leefbaarheid bevorderen. Dit is hier niet het geval. De gemeenteraad heeft gestemd over het heropenen van een weg welke aangesloten is op Den Haag, waardoor het dorp vol zal stromen met verkeer richting de snelweg. Wat heeft hen gedreven om dit bijzondere besluit te nemen? Onafhankelijke verkeerstellingen zijn genegeerd, gevalideerde adviezen aan de kant geschoven en last minute is er een bijzonder politiek besluit genomen.

Volgens de WVA is er wat anders aan de hand. In de motie van het CDA is namelijk te lezen, dat er een alternatief voor de Ambachtsweg, gecreëerd moet worden in de nieuw te bouwen woonwijk in Wateringen Noord, iets wat eerder niet haalbaar bleek te zijn. Spelen hier andere belangen? En waar komt dit verkeer dan uit? Bij de Harry Hoekstraat? Of spelen de gemeenteraadsverkiezingen een rol? De raad is op het verkeerde been gezet. In de media wordt wel gesproken over het oplossen van andere knelpunten (Noordweg, Poeldijkseweg), maar in de motie staat ook dat deze niet aangepakt worden omdat de gemeente Den Haag hier geen geld voor beschikbaar heeft. Oftewel, het CDA zadelt Wateringen op met extra verkeersproblemen door een omstreden gemeenteraadsbesluit, in plaats van in gesprek te gaan met de gemeente Den Haag.

Vorig jaar is de Ambachtsweg afgesloten omdat deze te gevaarlijk was. De verkeerssluizen die er daarvoor waren, waren een gevaar voor de gebruikers van de weg. Met het weghalen van alle snelheidsbeperkende maatregelen is de weg afgesloten met een poller. Nu het drukker is dan voor de afsluiting, met meer nieuwbouw en dus meer verkeer in de nabije omgeving, is het duidelijk dat deze weg bij heropening alleen maar gevaarlijker wordt dan voorheen. Dat dit een 30-kilometerweg moet voorstellen, zal niemand geloven. Door de smalle weg en de niet-gefundeerde huizen uit de jaren ’10 en ‘20, zijn drempels geen optie. En flitspalen worden doorgaans niet op 30-kilometer wegen geplaatst. De Ambachtsweg wordt volgens de WVA de nieuwe racebaan van het dorp, met de rotonde Poeldijkseweg/Kerklaan als korte pitstop, voordat het sluipverkeer het dorp overneemt.'

Reacties (44 reacties geplaatst)

Rianne dom er zijn zoveel wegen die niet geschikt zijn en gevaarlijk puur eigen belang dit en het stinkt nog ook open die straat scheelt elders verkeers druk

@LPF. "Verder is de Gemeenteraads helemaal nergens me akkoord gegaan maar werd plots geconfronteerd met een proef"?
Op 21 januari heeft de Gemeenteraad unaniem de Visie Wateringen vastgesteld , inclusief Uitvoeringsplan. Fase 1: proef afsluiting Ambachtsweg : 2020. Realisatie knip: 2021/2022 . Inderdaad: graag bij de feiten blijven!

De weg is niet smal, die lijkt smal. Het is er inderdaad fijn fietsen nu, maar tegelijkertijd is het voor de bewoners van bijvoorbeeld de Noordweg en de Harrie Hoekstraat nu veel en veel drukker geworden
Maar ja het woongenot mag blijkbaar maar voor één straat gelden.
Degene die dit aangekaart heeft, oa om milieu redenen, heeft wel een boom uit zijn tuin laten halen, om er vervolgens een vervuilend vervoermiddel in te parkeren.

Arie, er is een Traumaheli aan te pas gekomen voor een bijna aanrijding? U kunt het downplayen wat u wil maar U kletst uit uw nek.
Ook alle mensen die klagen over dat de Ambachtsweg zo druk zou worden of dat het voor de sluiting zo vreselijk druk was, geven dus toe dat zij al dat verkeer nu op de andere Westlanders afgeschoven hebt en dat U dus verantwoordelijk bent voor een verlaging van het welzijn, gezondheid, en verkeersveiligheid van een groot deel van Wateringen. Snel open gooien die weg dus. Het moet eens afgelopen zijn met het luisteren naar de hardste schreeuwers. Ik gun iedereen een verbetering van hun leefomgeving en gezondheid en help met plezier mee die van de Ambachtsweg beter te maken maar het klakkeloos afschuiven op anderen mag nooit de oplossing zijn.

Het zou de leden van de WVA sieren als zij onder eigen naam, liefst met toevoeging van "wva" reageren, dat houdt het wel zo zuiver.

Open deze weg ! Het lost dan misschien geen files op, maar het wordt als aanwonenden gewoon makkelijker om of naar Westland, dan wel naar den Haag te rijden. Meer verkeersremmende maatregelen aan de Kerklaan is ook een optie. Ambachtsweg is nu een fietsers-walhalla waardoor deze ook het idee hebben koning op de weg te zijn. Enne... motoren scheuren hier nog steeds langs de poller, daar wordt niets tegen gedaan. Laat ons (die dat wel willen) er ook gewoon door!

Eindelijk een verhaal gebaseerd op feiten, zonder politiek verdraaid geneuzel.

De politiek heeft besloten, de partijen met raadsleden uit Wateringen hebben allemaal voor de motie gestemd. Sterker nog, grotendeels mede ingediend. Ze hebben ongetwijfeld genoeg signalen ontvangen vanuit de inwoners om tot deze beslissing te komen.
Democratie in praktijk gebracht.

Kan WVA zich niet beter richten op het veiliger maken van de weg, ipv nog maar eens opnieuw het onderwerp op rakelen?
Om maar niet te spreken over de persoonlijke aanvallen op raadsleden. Ik krijg last van plaatsvervangende schaamte als ik dat lees.

Argumenten als verkeersveiligheid, verminderen van uitstoot etc. houden toch geen stand als de rest van Wateringen een toename ervaart?

Er staat iedere doordeweekse dag file, letterlijk om de hoek, sinds de afsluiting. Dat komt niet door vrachtwagens die naar het abc terrein willen.

Gaan fietsen is zo makkelijk gezegd als je gezond bent en een kantoorbaan dichtbij hebt. Maar wat als je gereedschap mee moet nemen, niet op fiets-afstand werkt, of gewoonweg fysiek niet in staat bent te fietsen?

En tot slot, de tellingen kloppen niet, dat heeft de ambtelijk medewerker al erkend tijdens de commissie vergadering.

Veiliger maken en voorlopig weer open zodat de nabije omgeving niet de lasten hoeft de dragen van deze beperkte zienswijze. En dan back to the drawing board, samen met de gemeente Den Haag om tot een oplossing te komen die voor de gehele omgeving beter werkt. En die omgeving is groter dan de Ambachtsweg.

Na bijna 25 jaar aan een altijd al veels te verkeersdrukke Ambachtsweg gewoond te hebben, had ik de stille hoop dat nu het bewustzijn was gegroeid dat deze weg niet meer volstaat als verantwoorde en veilige doorvoer van de idiote hoeveelheid verkeersaanbod over en rondom de Ambachtsweg. Gloria voor het moedige besluit van de verantwoordelijke wethouder om het welzijn van de direct betrokkenen bij de Ambachtsweg prioriteit te geven. Wat een enorme opsteker heeft dat gegeven in de buurt z'n Welbevinden en Betrokkenheid. Alles groeit en bloeit, letterlijk en figuurlijk, en wat waren we eindelijk eens DIK tevreden over de uitvoering van de zorgplicht van de gemeente voor haar burgers....het getuigt van een echte toekomstvisie om het lef te hebben om voor lange termijn een woonomgeving echt leefbaar te maken. Een goed voorbeeld van een gemeente die reële randvoorwaarden schept en de burger kan het daarna wel weer zelf. Dat we dit kleine zetje even nodig hadden blijkt wel uit een aantal prachtige buurtinitiatieven het afgelopen 1,5 jaar, zoals meer groen langs de Ambachtsweg en goede buurtactviteiten langs en op de Ambachtsweg, zoals met Koningsdag en Oud & Nieuw.
Wat jammer toch dat nu onlangs het oude ongewenste gedrag van korte termijn denken, behoud van gedateerde afspraken en regels en nastreven van commerciële belangen, alsook een laffe opstelling van een aantal politieke partijen bij het opkomen van Westlands belang, i c. het belang van de bewoners van de Ambachtsweg, ten opzichte van de gemeente Den Haag, weer heeft gewonnen van hetgeen van een goede visie en duurzaamheid getuigde.
Bekrompenheid en angst voor verantwoordelijkheid nemen voor échte vernieuwing schijnt toch nog altijd leidraad voor een minderheid die meent een meerderheid te hebben in belangen en rechten.

Mocht onverhoopt de wijsheid van de wethouder toch onderspit delven tegen een domme en kortzichtige motie die onlangs is aangenomen.....weet dan dat het groeien en bloeien aan de Ambachtsweg zich met al het mogelijke gaat verzetten tegen het vernielen van de door ons kortgeleden gewonnen optimaal veilige, gezonde, buurtschapgetuigende en groene woonomgeving.


Tipje.... Ja gratiessss..... Neem de fiets of koop een brommer.... Geen file en 9 van de 10x nog sneller ook... Tevens geen wegenbelasting, veel lagere benzine kosten, veel minder ruimte nodig, geen parkeerkosten, meer plek voor groen, enz enz.... Maarja, ik hoef dan ook niet de Kids naar school te brengen of naar de sportschool...

Heropen deze weg alstublieft, de bewoners hebben geen idee hoe irritant het is om elke dag om te moeten rijden al een jaar lang kom op

@Borggreve, geen zaken erbij halen die niets met dit onderwerp te maken heeft. Verder is de gemeenteraad helemaal nergens mee akkoord gegaan vorig jaar, maar werd plots geconfronteerd met een proef. De gemeenteraad heeft in meerderheid wel besloten dat die proef nu klaar is.

Kortzichtigheid mag en kan niet regeren in dit land. Tellingen hebben aangetoond dat Ambachtsweg een hoofdroute is bij opening van deze weg. 3 tot 10x meer verkeer dan op alle andere toegangswegen van Wateringen, en dat op een smalle weg die daar totaal ongeschikt voor is.

K.Vaak , de bijna aanrijding die u benoemd staat los van het feit of het verstandig is om de ambachtsweg te heropenen, een bijna aanrijding komt ook bijna overal voor ,om aanrijdingen te voorkomen is het afsluiten van dorpskernen voor auto's de oplossing en veilig voor iedere wandelaar, tip is ook als men bekend is met een afsluiting tijdig te vertrekken vanaf huis of je werk ,dat zou voor bijde partijen een stuk veiliger zijn

Ambachtsweg is simpelweg niet geschikt als doorgaande weg met verkeer van beide kanten. Het wordt levensgevaarlijk voor alle fietsers. Hou de weg afgesloten.

Wat een gezeur over het omrijden. Men realiseert zich niet dat de ambachtsweg juist door de sluiting héél veel gebruikt wordt door fietsverkeer. Zodra de weg weer open gaat zullen fietsers hun leven niet meer zeker zijn en dus de auto pakken. Dit alles zal enkel lijden tot nog meer autoverkeer in/door Wateringen. Volstrekt onbegrijpelijk dat men blijkbaar het luie gemak voorrang geeft boven veiligheid, duurzaamheid en gezondheid.

Ambachtsweg is simpelweg niet geschikt als doorgaande weg met verkeer van beide kanten. Het wordt levensgevaarlijk voor alle fietsers. Hou de weg afgesloten.

In het LPF verkiezingsprogramma stond een veilige fietsroute voor Wateringen. Waarvoor hulde. Welnu: die is nu gerealiseerd! Dan kan het toch niet zo zijn dat....?
Maar hou wel op met het framen van een werkgroep die zich uitsluitend inzet voor Verkeersveiligheid. De proefafsluiting kwam uit de koker van de gemeente. Gemeenteraad unaniem akkoord!

Door de Ambachtsweg weer open te gooien zijn de fileproblemen echt niet opgelost. Op bepaalde tijden zijn er nou eenmaal veel files. Aangezien er geen mogelijkheden zijn om verkeersdrempels, sluisjes of wat dan ook aan te brengen op de Ambachtswegs, om te voorkomen dat het (opnieuw) een racebaan wordt, lijkt mij het compleet zinloos om de eenzijdige afsluiting op te heffen. Fietsen wordt dan weer echt met gevaar voor eigen leven, door ongeduldige en opgefokte automobilisten die z.s.m. van A naar B willen en geen rekening houden met andere (kwetsbare) weggebruikers.

Patrick u rijdt overal 30 in de kom steekt u hand altijd uit op de fiets kijk eerst in de spiegel en verbeter dan de wereld maar begin bij je zelf en bij ons in de straat ga je 50 maar daar nee dat willen we niet hoe vroom ben je

Michiel wat een dom argument dan gaan de kinderen op de stoep spelen moesten wij ook open die weg niet gisteren maar vandaag verdeel het verkeer in de spits nu alles om waarom totaal onduidelijk dat dit nu nog is deze weg ligt er toch ontlast het verkeer dramatisch om 5 uur

"100 omwonenden die schriftelijk protest hebben aangetekend" moeten we lezen als "intimiderende werkeloze buurtbewoner is alleen langs de bewoners aan de Ambachtsweg gegaan en waag het eens te zeggen dat je niet wil tekenen". Er is geintimideerd, er zijn straten afgesloten zonder het juiste proces te volgen (geen inspraak omwonenden mogelijk geweest), en vervolgens liegen en bedriegen de actieve leden van de straat ook mog eens alles en iedereen. Heel Wateringen heeft last van dit besluit.

Wederom een ingestuurd stukje dat alleen de Ambachweggers belicht en niet alle duizenden omwonenden die last hebben van deze sluiting. Deze mensen denken echt dat het verkeer zo maar opgelost is als je een weg dicht gooit. Het staat nu in de wegen er omheen compleet vast. En is de weg er veiliger op geworden? Zijn wij dan met zijn allen vergeten dat EEN MAAND NA DE SLUTING een kind bijna doodgereden is? Terwijl er daarvoor jaren lang niets gebeurd is. Ik herinner me de balonnen nog langs de weg. Dat is wat een dergelijke sluiting doet; het is er alleen maar slechter op geworden. voor heel Wateringen. En dat hebben we allemaal te danken aan een select aantal intimiderende achterbakse oude witte mannetjes. Geloof je niet? Zeg maar eens "nee ik teken niet" als je buurman een formulier onder je neus drukt om hier voor te tekenen.

Gewoon dicht houden , het wordt weer een racebaan als de weg open gaat, en mensen die om moeten rijden ,.. blijf thuis werken of ga lekker fietsen

Michiel Verhulst het is levensgevaarlijk die kinderen die (blijkbaar) opeens buiten kunnen spelen. Ze steken plotseling over omdat ze denken dat dat nu kan of mag. Iedereen langs de Ambachtsweg heeft een riante voortuin en de meesten ook nog eens een grote achtertuin. Hou je kinderen daar!
Of was daar gewoon niet komen wonen.
Door de Ambachtsweg komen al tientallen jaren fietsers, auto's en bussen/vrachtwagens.
En nu kan dat opeens niet meer?
Die WVA bestaat volgens mij uit één persoon.

Het is niet het verkeersproblemen ambachtsweg maar verkeersprobleem Wateringen. De hele afwikkeling van de hoeveelheid heeft alles te maken met de slechte doorstroming op de Wippolderlaan en aansluiting op de overvolle A4 in de spitsuren. Zou je er zeker van kunnen zijn dat alles doorrijd hoef je de smalle straten door woonwijken niet op te zoeken lijkt me

gewoon slopen die woningen, is allemaal ouwe meuk. Gemeente uitkopen en een mooi nieuw plan maken, uiteraard met een Ambachtsweg die gewoon van twee kanten open is

Gewoon open gooien. Nu zijn andere straten extreem druk door al het verkeer. Bij ons in de Harry Hoekstraat is het sinds de sluiting van de Ambachtsweg stukken drukker geworden.
Iedereen wilt inderdaad een zo rustig mogelijke omgeving om in te wonen, maar hou daar dan rekening mee bij het kopen van een huis.
Laten we de pijn/verkeer eerlijk verdelen.

Op vrijdag als de zakken van snijders er hangen moet de weg dicht
Kunnen er geen auto s meer door de smalle straat

Lijkt mij dat de mensen daar voordat ze er gingen wonen wisten dat daar een weg lag . Gewoon opengooien anders kan je alle wegen wel gaan afsluiten . Omdat er te hard gereden wordt .

Toen de Ambachtsweg open was voor al het verkeer reden er regelmatig auto’s met 80km (!) per uur door de straat, terwijl er wegsmallingen waren.

Wat is belangrijker: de veiligheid van de inwoners van Wateringen of een stukje omrijden / dat je iets langer onderweg bent.

Het verkeersprobleem is niet de sluiting van de Ambachtsweg, maar de reeds bestaande knelpunten.

‘ maar hoe de vork werkelijk in de steel steekt is volgens de Werkgroep Verkeersveiligheid Ambachtsweg onderbelicht gebleven’. Hoezo, hoe de vork werkelijk in de steel steekt? Hetgeen opgeschreven is door deze geheel ‘ onafhankelijke’ werkgroep bevat een aantal tendentieuze uitlatingen richting degenen die op zoek zijn naar een oplossing voor de verkeersproblematiek in Wateringen. ‘ de raad is op het verkeerde been gezet’ is slechts een gekleurde mening en geen feit. Ook ik zou niet graag aan een drukke weg willen wonen, maar op dit moment hebben zeer veel meer mensen last van de afsluiting dan degenen die er last van hebben. Dat heet lasten en lusten in deze maatschappij verdelen, iets waar iedereen steeds meer moeite mee begint te krijgen.

In de spits staat het overal vast en de korste weg is geen argument in algemeen belang. Veiligheid en verkeersonelukken wel. Ambachtsweg heropenen lost spits probleem niet op en is onveilig voor schoolgaande jeugdcen andere fietsers.

Sommige voorstanders voor opening die reageren lijken er helemaal niet bij stil te staan dat wanneer deze weg weer open gaat er EXTRA verkeer bij komt die via ons dorp binnendoor naar Den Haag gaat rijden vanaf de wippolderlaan. Is een file op de kerklaan, midden in ons dorp, beter dan een file op de Poeldijkseweg?

Een file is sowieso niet wenselijk, maar midden in het centrum...

Oplossing is simpel, per huishouden dat in deze omgeving woont 1 kenteken toestaan om door de anpr poller te rijden. Dan blijft het rustig en kunnen de bewoners toch makkelijk alle kanten op. Persoonlijk rijd ik nu tijdens de spits iedere dag door de kerkstraat richting dorpskade. Dat moet je ook niet willen.

We leven in 2021, een tijd waarin iedereen ondertussen toch zou moeten weten dat leefbaarheid belangrijker is dan tijdwinst (á 1 minuut) voor een kleine groep automobilisten die allemaal per sé binnen hetzelfde tijdsbestek van 10 minuten in de ochtend- en avondspits over twee drukke kruisingen willen rijden die al jarenlang knelpunten zijn.

De drukte bij de knelpunten komt voornamelijk door de vele extra nieuwbouwwoningen in Juliahof, De Ranken, Parck Leeuwenhoek, De Uithof en Poeldijk (nabij het ABC-terrein)
Al die forenzen willen iedere ochtend, heel koppig, op hetzelfde tijdstip richting Den Haag of snelweg. Ga je 10 minuten eerder of later van huis dan staat er praktisch geen file.
Ik kies daar al jaren voor en dat bevalt heerlijk!

Laten we eerlijk zijn; die twee knelpunten hadden al jaren geleden aangepakt moeten worden.
Nu is er één raadslid dat de volledige oorzaak bij de afsluiting Ambachtsweg neerlegt. Een zeer domme en populistische actie waarmee hij zijn kiezers verloochend terwijl hij leefbaarheid hoog op zijn verkiezingsprogramma heeft staan.

Knelpunten bij de Hudson en Laan van Wateringseveld verbeteren dus!

Eindelijk een goede fietsroute naar Den Haag. Jammer dat het straks weer een onveilige route wordt. Waarom altijd maar die auto voor trekken?

In het bericht staat een onjuistheid. Het was een CDA-GBW motie. LPF Westland diende een motie in voor eenrichtingsverkeer en ging later met wat aanpassingen mee met de CDA-GBW motie. Verder waren er ook veel omwonenden die de Ambachtsweg absoluut open willen, maar zich geïntimideerd voelen door de werkgroep (WVA).

Ambachtsweg weer open. Veel benzine en tijd verspilt aan omrijden en op elkaar wachten om Wateringen uit te kunnen. Noordweg stoplicht die 8 auto's per cyclus door laat en poeldijkseweg die kansloos is met de lange trucks. Wateringen uit is nu alleen via Kerklaan en slotdijkkade een beetje te doen.
Ambachtsweg éénrichtingsverkeer dorp uit zou ik mee kunnen leven.

Ik woon nu 1,5 jaar aan de ambachtsweg. Elk geluid dat ik van buren hoor, geeft mij aan dat de ambachtsweg echt niet open mag en maakt mij bezorgd. Nog nooit hebben zij zo veel kinderen op straat zien spelen. Ik zie niet in hoe er door deze straat zo veel auto’s per dag kunnen en als ik zie hoe hard er nu af en toe al gereden wordt, dan moet ik er echt niet aan denken dat deze weg weer een doorgaande weg naar Den Haag zou worden. Elke partij die dit echt wil, kan het in mijn ogen nooit geloofwaardig meer over veiligheid hebben.

Ambachtsweg weer open, moet nu elke dag 2km omrijden

Natuurlijk is het heerlijk rustig geworden voor de bewoners langs de Ambachtsweg. Maar het is een crime om, in de spits, langs de andere wegen het dorp uit te komen.
Wat ik steeds heb begrepen is, dat de Ambachtsweg dicht zou gaan nádat er een oplossing zou zijn voor het vele verkeer.
Want laten w eerlijk zijn; iedereen wil graag aan een rustige weg wonen.

Ongerust hoezo het is broodnodig die weg ligt er toch het scheelt omrijden files en tijd en ik neem aan dat ze zelf ook auto rijden en graag de kortste weg naar huis willen nooit begrepen dat dit kon complete onzin

Gewoon opengooien die weg. De bewoners hebben nu praktisch de inwoners van Wateringen gegijzeld. Iedereen wil wel een privé weg hebben maar dat gaat helaas niet. Maak er maar een 1 richtingsweg zodat als de bewoners van de ambachtsweg Wateringen in willen rijden ze moeten omrijden zoals wij een jaar lang hebben moeten doen.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.