Bewonersavonden Wonen Wateringen: keuzes maken als thema

Geplaatst door Westlanders.nu op 14/05/2016 15:37 - Gewijzigd op 14/05/2016 20:26

Wateringen 14.05.2016 - Net als in andere jaren is Wonen Wateringen gestart met een serie bewonersavonden. Bij de eerste twee avonden, voor Plan Zuid

in Wateringen en Kwintsheul, was de opkomst met gemiddeld vijftig huurders per avond zeer bemoedigend. De corporatie gebruikt de bewonersavonden om huurders mee te nemen in de beleidskeuzes die zij moet maken. Huurders krijgen ook zelf de gelegenheid om hun eigen keuzes te bepalen.

André van den Berg, directeur bestuurder Wonen Wateringen, in gesprek met de huurders van Plan Zuid te Wateringen. Foto Rolf van Koppen Fotografie

De bewonersavonden zijn bedoeld om meer zicht te krijgen op de wensen van huurders. Dat levert elke avond weer uiteenlopende vragen op. ‘Waarom verkoopt Wonen Wateringen geen goedkope huurwoningen om er goedkope woningen voor terug te bouwen? Komen er nog zonnepanelen op onze woningen? En wat is eigenlijk het energielabel van onze huurwoning?’

De eerste twee avonden maakten duidelijk dat de ‘klanten’ van Wonen Wateringen te spreken zijn over hun huurbaas. Aan het begin van de avond vroeg discussieleidster Astrid Feiter (bekend als ‘mevrouw de voorzitter’) de aanwezigen een cijfer te geven. De aanwezige bezoekers gaven een gemiddeld rapportcijfer van een 8.

Keuzes maken

Tijdens de avonden confronteert directeur bestuurder André van den Berg de bezoekers met de noodzaak dat Wonen Wateringen keuzes moet maken. Een keus voor het een gaat ten koste van het ander, is de consequentie van de beperkte financiële middelen. Als afsluiting van elke avond mogen de bezoekers zelf bepalen voor welke thema’s zij geld willen reserveren. Daarvoor werd als ludiek item een portemonnee met vijf Wonen Wateringen munten uitgereikt. Het hoogst bij de eerste avonden scoorde kwaliteit, gevolgd door betaalbaarheid, leefbaarheid (prettige wijken), beschikbaarheid, zorg- en welzijns- en gemaksdiensten en duurzaamheid.

Meer avonden

De komende weken volgen nog bewonersavonden voor de Oranjewijk (woensdag 18 mei), Suyderveld en Essellanden (23 mei) en Wateringen-Centrum (25 mei). Bij de bewonersavonden zijn ook altijd andere partijen betrokken. Zo is dit jaar Vitis Welzijn bij alle bijeenkomsten vertegenwoordigd in de persoon van sociaal makelaar Pepijn van Duijvenboode. Ook wijkagenten en raadsleden zijn ‘vaste’ bezoekers.