Bibliotheek blijft gehandhaafd in Hoek van Holland

Geplaatst door Westlanders.nu op 23/05/2013 19:25 - Gewijzigd op 28/08/2013 21:11

Hoek van Holland 23.05.2013 - De bibliotheek blijft ook na 1 januari 2015 behouden voor Hoek van Holland. Uitgangspunt is een bibliotheek in wijkgebouw LCC De Hoekstee.  

Dit is de uitkomst van gesprekken tussen de deelgemeente Hoek van Holland en de Bibliotheek Rotterdam. De Hoekse bibliotheek gaat dan wel verder in afgeslankte vorm. Eind 2013 moet er een uitgewerkt plan klaar liggen voor de bibliotheek Hoek van Holland ‘nieuwe stijl’.

Nadat in een eerder stadium in de stad werd besloten om per 2015 in Hoek van Holland slechts een beperkte bibliotheekuitleenfunctie te handhaven, heeft de directie van de bibliotheek, na overleg met de portefeuillehouder Cultuur, Klaas de Koning, alsnog besloten om ook na 1 januari 2015 een min of meer volwaardige bibliotheekfunctie in Hoek van Holland ter beschikking te stellen.

De intentie is om in de ‘nieuwe’ bibliotheek van circa 180 m2 voor twee dagdelen per week een betaalde kracht in te zetten. Daarnaast worden vrijwilligers ingezet, die daarvoor speciaal worden opgeleid door de Bibliotheek Rotterdam. In de collectie van circa 10.000 boeken, in plaats van de huidige 15.000, is onder meer aandacht voor grootletterboeken, een aanbod voorschools (0-4 jaar) en een aanbod voor de leeftijdsgroep 12-18 jaar.

Voor de leeftijdsgroep 4-12 jaar wordt op de basisscholen het programma ‘Bieb op school’ geïntroduceerd. De basisscholen krijgen hiervoor een speciale subsidie.