Bijna € 35.000 bij elkaar voor restauratie orgel

Arjen van der Meer

Wateringen 03.01.2014 - Het is het Restauratiefonds van de Hervormde Gemeente Wateringen in minder dan een jaar tijd gelukt om een bedrag...

van bijna 35.000 euro bij elkaar te krijgen voor de broodnodige restauratie van het klavier van het orgel in de kerk aan het Plein. Dankzij een gulle Wateringse gemeenschap en bijdragen van enkele Westlandse maatschappelijke organisaties kunnen de offertes bij orgelbouwers nu worden opgevraagd.

“De actie die in het voorjaar begon verloopt zeer voorspoedig”, zegt Jan de Bruijn van het Restauratiefonds. “Enerzijds vanwege een aantal zeer betrokken gemeenteleden en Wateringers maar anderzijds ook door bijdragen van het Fonds Westland, het Coöperatiefonds van Rabobank Westland en het Westlandse fonds Loswal “De Bonnen”, zijn we eigenlijk in de helft van de geschatte tijd klaar om naar de volgende fase te gaan: opstellen van het definitieve bestek voor de restauratie en offertes opvragen”.

Het Bätz-Witte orgel wordt in het Westland geroemd om zijn warme tonen en werd in gebruik genomen in de Hervormde kerk aan het Plein in 1874. Na vele uitbreidingen en restauraties is het nu tijd voor een grondig onderhoud. “Giften blijven van harte welkom want je weet dat er bij een grote restauratie aan zo’n oud instrument altijd tegenvallers zullen komen.

Met de verkoop van bijvoorbeeld postzegels en deelname aan de diverse activiteiten hopen we de laatste gelden nog binnen te krijgen om in 2014 de restauratie te kunnen realiseren”, aldus Jan de Bruijn.