Bodem omhoog in de sloot

Geplaatst door Westlanders.nu op 22/09/2019 12:43 - Gewijzigd op 23/09/2019 09:40

De Lier 22.09.2019 update - In De Lier is de bodem van de Molensloot over een lengte van circa 150 meter omhoog gekomen.

Dit belemmert de aanvoer van slootwater naar het gemaal Oude Lierpolder. Delfland plaatst zondagmiddag uit voorzorg een tijdelijke pompinstallatie aan de Laan van Adrichem. Daarmee kunnen zij het verwachte regenwater op tijd afvoeren.

De oorzaak van het omhoogkomen van de bodem is de zogenaamde voorbelasting van de naastgelegen grond niet ten behoeve van de aanleg van de Oostelijke Randweg, (zoals eerder vermeld) maar voor woningbouwproject de Liermolen. Het hoogheemraadschap heeft contact gehad met de aannemer van dit project. Die gaat ervoor zorgen dat de watergang zo snel mogelijk weer vrij is.

De mobiele pompen kunnen leiden tot wat geluidshinder