Bodemverontreiniging op locatie oude gemeentehuis

Geplaatst door Westlanders.nu op 05/04/2013 14:32 - Gewijzigd op 05/04/2013 14:42

Schipluiden 05.04.2013 - Het oude gemeentehuis van Midden-Delfland in Schipluiden is gesloopt zodra de verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis een feit was.  

Een onderzoek naar de bodemkwaliteit maakte onderdeel uit van de sloop. Tijdens het bodemonderzoek is verontreiniging aangetroffen.

Bodemverontreiniging

De bodemverontreiniging bestaat uit verschillende stoffen. In de bovenste grondlaag is plaatselijk een verontreiniging met zware metalen aangetroffen. Verder zit op enkele plekken olieverontreiniging in de grond. Deze olieverontreiniging lijkt op basis van de uitgevoerde onderzoeken beperkt van omvang. Dieper in de grond is een grote hoeveelheid puinhoudend materiaal aangetroffen. In het grondwater zijn verhoogde concentraties Barium aangetroffen, die mogelijk van natuurlijke oorsprong zijn. Tenslotte is er tijdens het bodemonderzoek op de locatie asbesthoudend plaatmateriaal gevonden.

Vervolgonderzoek

Om de totale verontreiniging goed in kaart te kunnen brengen, is aanvullend asbest- en bodemonderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek zal de komende weken uitgevoerd worden. Op basis van deze onderzoeksresultaten bepaalt de gemeente de vervolgstappen.

Gezondheidsrisico

De bodemverontreiniging door zware metalen of olie en de Barium in het grondwater levert geen gezondheidsrisico op voor mensen in de directe omgeving van de locatie. Asbest kan in bepaalde situaties wel gevaarlijk zijn. Dat is op deze locatie niet het geval. De asbest is namelijk aangetroffen in vast materiaal en het betreft geen losse vezels.

Natuurlijk mag het terrein niet worden betreden. Het terrein is afgezet met hekken voorzien van waarschuwingsborden. Indien men het terrein niet betreedt, zal blootstelling aan de daar aanwezige verontreinigingen uitgesloten zijn.