Boswerkzaamheden Kerkpolder in augustus van start

Geplaatst door Westlanders.nu op 23/07/2019 10:15 - Gewijzigd op 23/07/2019 10:23

Delft 23.07.2019 - Medio augustus start Staatsbosbeheer met de geplande boswerkzaamheden in recreatiegebied Kerkpolder in Delft.

Het gaat hier vooral om het weghalen van essen die zijn aangetast door de schimmelziekte essentaksterfte. Daarnaast wordt er regulier bosonderhoud uitgevoerd, waarbij door middel van een dunning meer ruimte tussen de bomen wordt gecreëerd. De werkzaamheden duren naar verwachting enkele weken.


Foto 's Lieke Verhoeven

Zieke essen

De es gaat in Nederland massaal dood als gevolg van de schimmelziekte essentaksterfte. De es herstelt niet van deze ziekte, en eenmaal aangetast en verzwakt kan de boom gemakkelijk omgevallen of takken verliezen. Daarom haalt Staatsbosbeheer in opdracht van Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland (CBG, voorheen Recreatieschap Midden-Delfland) de zieke essen weg om de risico’s te beperken en zo te zorgen voor een veilig gebied voor bezoekers.

Zorgvuldig bosbeheer

Eerder dit jaar vonden de voorbereidingen voor de werkzaamheden plaats. Bomen zijn gemarkeerd met een stip, en er was een informatieavond georganiseerd om geïnteresseerden gelegenheid te bieden vragen te stellen over de boswerkzaamheden. Voordat de werkzaamheden in augustus van start gaan vindt er eerst nog een flora en fauna check plaats, om te controleren op nesten en beschermde soorten. Staatsbosbeheer volgt hierbij de gedragscode zorgvuldig bosbeheer.

Afronding en herplant

Na de werkzaamheden in augustus wordt de Kerkpolder naar verwachting in oktober ‘opgeruimd’: de stapels stammen worden uit het gebied gehaald en takhout wordt versnipperd. Eventueel overgebleven takken worden op hopen geveegd. De herplant van het gebied gaat deze winter plaatsvinden. Daar waar open ruimtes in het bos ontstaan door de werkzaamheden zorgen we voor nieuw en gevarieerd bos, door het planten van een gevarieerd aantal bomen en struiken of natuurlijke verjonging. Er ontstaat hierdoor een betere variatie aan leeftijden en boomsoorten in het bos, wat bijdraagt aan biodiversiteit. Daarnaast is het nodig om het bos toekomstbestendig en gevarieerd te houden zodat ziektes en plagen minder kans krijgen. Het duurt enige jaren voordat het bos weer helemaal volgroeid is.

Afsluitingen

Tijdens de werkzaamheden kunnen fiets- en wandelpaden deels tijdelijk worden afgesloten. Dit wordt ter plekke aangegeven. De Kerkpolderweg blijft toegankelijk voor verkeer. Bezoekers wordt gevraagd de afsluitingen te respecteren voor eigen veiligheid. Ook wordt een deel van de parkeerplaats ten westen van Partycentrum Onder Ons tijdelijk afgesloten tijdens de werkzaamheden.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over essentaksterfte op www.staatsbosbeheer.nl/essentaksterfte, of neem contact op met een van de boswachters (HofvanDelfland@staatsbosbeheer.nl of 010-4600591).