Brommers op de bon

Staatsbosbeheer

Midden Delfland 12.03.2019 - De handhavers van Staatsbosbeheer controleren de komende tijd in het buitengebied van Midden-Delfland extra op brommers en snorfietsen

die rijden op fietspaden waar zij niet zijn toegestaan. Staatsbosbeheer en de gemeente kregen hier diverse meldingen over binnen.

Waarom?

Wandelaars en fietsers ondervinden veel hinder en overlast van dit gemotoriseerde verkeer in de recreatiegebieden. Een brommer of snorfiets rijdend op een fietspad waar deze niet is toegestaan wordt door andere recreanten ook niet verwacht wat voor ongelukken kan zorgen.

Handhaving

In week 11 delen de handhavers ter herinnering folders met uitleg van de verkeersregels uit aan het begin van de toeristische fietspaden. Daarna kunnen overtreders rekenen op een boete van 95 euro. Staatsbosbeheer voert in samenspraak met de CBG (Coöperatief Beheer Groengebieden) toezicht en handhaving uit in onder andere het buitengebied van gemeente Midden-Delfland, dit om de recreatiegebieden voor alle gebruikers veilig en beleefbaar te houden.