Buitenbad De Waterman open in 2018

Gemeente Westland

Wateringen 16.03.2018 - De gemeenteraad van Westland is op 16 maart akkoord gegaan met het voorstel van het college om een budget van € 75.000,- beschikbaar

te stellen voor het openhouden van De Waterman in 2018. Dit bedrag is nodig om onderhoudswerkzaamheden voorafgaand aan het badseizoen uit te voeren en de exploitatie sluitend te maken.

De € 75.000,- is onder andere nodig om de randen van het diepe zwembad te renoveren, reparaties aan het kleine bad uit te voeren en onderhoud te doen aan de technische installaties. Om de kosten te beperken voeren de vrijwilligers van Stichting Waterman Natuurlijk de werkzaamheden zoveel mogelijk zelf uit. Afhankelijk van de weersomstandigheden gaat De Waterman medio mei weer open.

“Wij waarderen de inspanningen van het burgerinitiatief Stichting Waterman Natuurlijk enorm. Zij hebben met beperkte middelen en de inzet van vele vrijwilligers het buitenbad vanaf 2013 succesvol geëxploiteerd. Het is nu aan de gemeenteraad om een afgewogen beslissing maken over de toekomst van De Waterman”, aldus wethouder Ouwendijk.

 

Tijdens de totstandkoming van de begroting eind 2017 liepen er onderzoeken naar de toekomst van De Waterman, op 23 januari is de uitkomst daarvan gedeeld met de raad. Het is nu aan het volgende college en gemeenteraad om aan de hand van de uitkomsten van de onderzoeken te beslissen of er mogelijkheden zijn om De Waterman open te houden of dat deze definitief gesloten moet worden.