Buitenruimte Koningshoek en dinsdagmarkt feestelijk geopend

Gemeente Maassluis

Maassluis 11.12.2018 - Na een welkomstwoord van de burgemeester heeft wethouder Fred Voskamp op 11 december de werkzaamheden aan de terreinen

rondom Koningshoek afgerond met het planten van de laatste boom. Daarna opende wethouder Gerard van der Wees de dinsdagmarkt.


Foto 's Peter Farla - openen van de markt door wethouder Van der Wees en  Lucien van Drunen, marktkoopman

Wethouder Voskamp bedankt iedereen die hier aan gewerkt heeft voor hun bijdrage aan het resultaat. Er is daarbij gewerkt terwijl de winkel letterlijk en figuurlijk openbleef. Ook zijn er woorden van dank van de wethouder voor de winkeliers en het winkelend publiek: ‘Bedankt voor uw geduld. Het heeft misschien even geduurd, maar we hebben er wel een mooie buitenruimte voor teruggekregen, met gratis parkeren rondom een mooi nieuw winkelcentrum, voor Maassluis en de hele regio.’


Planten van de boom door wethouder Voskamp 

De dinsdagmarkt heeft in de vernieuwde buitenruimte een prominente plaats gekregen aan de Uiverlaan. Wethouder Van der Wees: ‘Het is goed dat de markt nu zijn vaste plek heeft teruggekregen. De markt maakt het totale aanbod in dit winkelgebied compleet.’

Bij de nieuwe inrichting is veel aandacht besteed aan het verbeteren van de kwaliteit. Niet alleen de parkeerterreinen zijn vernieuwd en zijn er nu ruim 1.000 parkeerplekken. Ook zijn de wandelroutes naar de entrees van winkelcentrum Koningshoek verbeterd. En, is gedacht aan het groen. Zo zijn er nu meer struiken en bomen waardoor de terreinen een groenere uitstraling krijgen. Resten nog een aantal werkzaamheden voor de komende tijd. De tijdelijke voorziening voor de fietsenstalling wordt volgend jaar nog ingeruild voor een definitieve stalling. En aan het einde van het ‘bar-code-pad’ richting de Koningshof komt het ‘regenboog-pad’ daaromheen weer terug op de plek waar dit lag.