Bureaucratie nekslag voor Camping Molenslag

Geplaatst door Westlanders.nu op 19/07/2013 14:35 - Gewijzigd op 19/07/2013 16:08

Monster 19.07.2013 - Ondanks ultieme pogingen van de bijna voltallige gemeenteraad en een breed gedragen steun onder de bevolking voor behoud van de camping, moet Molenslag definitief verdwijnen.  

Wethouder Arne Weverling laat in een brief die vrijdagmiddag aan de gemeenteraad gestuurd is het volgende weten;

"De provincie Zuid-Holland en de gemeente Westland zien definitief geen mogelijkheden om camping De Molenslag op de huidige locatie te behouden. Het eerder genomen besluit over de camping kan als gevolg van landelijke en Europese natuurregelgeving niet in heroverweging worden genomen.

Wij hebben met de betrokken partijen een zorgvuldig traject doorlopen en onderzocht of camping De Molenslag als tijdelijke camping kon worden doorontwikkeld tot een volwaardige camping. Helaas is dat niet het geval.

Ik begrijp dat het besluit teleurstellend is voor de betrokkenen, maar het is belangrijk dat er duidelijkheid is. Wij blijven uiteraard bereid om met de exploitanten in gesprek te gaan, indien zij met initiatieven komen die passen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsvisie ‘Beleef Westland’.”