CDA en PvdA Maassluis bezorgd over problemen in schuldhulpverlening

CDA en PvdA Maassluis

Maassluis 10.03.2015 - Al enige tijd maken de fracties van PvdA en CDA Maassluis zich zorgen over de schuldhulpverlening in Maasluis. Er bereiken hen


opnieuw berichten dat het niet goed gaat met de schuldhulpverlening.

'Juist nu er zo veel Maassluizers –tot ieders verdriet- een beroep moeten doen op deze hulp. Wij begrijpen dat er onrust is binnen de uitvoerende organisatie, Westerbeek, door onzekerheid over de toekomstige vormgeving van de schuldhulpverlening. Door de onrust bij Westerbeek en de wisselende functionarissen daar worden de mensen met schuldproblemen niet optimaal geholpen.

Ook andere organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening (Humanitas en Schuldhulpmaatje, de Voedselbank en de Stoed) merken dit in het werk voor de kwetsbare doelgroep. Er doen zich administratieve problemen voor, de wisselingen van mensen zorgen voor inconsistentie en de samenwerking met de vrijwilligersorganisaties verloopt niet optimaal. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.'

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Herkent u onze indruk dat de laatste tijd de schuldhulpverlening door Westerbeek niet op het niveau is waarop het zou moeten zijn? Zo ja, wat heeft u gedaan en afgesproken om dat weer te laten functioneren op de manier waarop het hoort?

2. Klopt het dat het contract met Westerbeek op 1 juli 2015 afloopt en de schuldhulpverlening daarna in eigen beheer door de organisatie stroomopwaarts zal worden gedaan? Zo ja, hoe wordt er zorg gedragen voor ambtenaren met voldoende kennis van zaken en competenties om dit gevoelige en lastige werk goed vorm te geven?

3. Kunnen wij er met de Maassluise bevolking op rekenen dat hoe dan ook het loket voor schuldhulpverlening in Maassluis blijft gevestigd? Deelt u onze mening dat mensen in deze problemen niet op extra reiskosten moeten worden gejaagd door het loket uit Maassluis te laten verdwijnen?

4. Wat zijn op dit moment de wachtlijsten voor de schuldhulpverlening? Hoe lang zijn nu de doorlooptijden voor de aanvraag van bijzondere bijstand? Indien er wachtlijsten zijn, hoe komt dat en welke mogelijkheden heeft u om die weg te werken?

5. In hoeverre kan nu de officiële gemeentelijke schuldhulpverlening ook inkomens- en vermogensgegevens van de aanvragen controleren in andere bronnen van de overheid (RDW, Kadaster, belastingdienst, etc)? Kloppen de geluiden die ons bereiken dat de schuldhulpverleningsorganisatie die gegevens niet kan en mag inzien? Zo ja, wat kunt u doen om ervoor te zorgen dat dit wel mogelijk wordt gemaakt, zodat fraude en misbruik kunnen worden voorkomen?

6. Ongeacht wie de volgende partij is die de schuldhulpverlening op zich zal nemen, hoe zorgt u voor een zorgvuldige overdracht tussen hulpvragers, die vaak al lange tijd in de schulden zitten, en hulpverleners? Hoe wilt u onze zorg over een onvoldoende goede samenwerking en overdracht ongegrond laten zijn?

7. Op welke wijze neemt u de partners van de gemeente op het gebied van schuldhulpverlening mee in de dit proces?

 

Reacties (5 reacties geplaatst)

Wat ben ik blij dat ik dit artikel gevonden heb. Met Westerbeek heb ik zelf zeeer slechte ervaringen. Kort voordat mijn traject afgerond en geslaagd zou zijn hebben ze dit expres laten klappen.
Na een hoop belkosten en energie zou de fout die de Westerbeek bij mij had gemaakt teruggedraaid worden. Uiteindelijk vertelde een andere persoon van westerbeek mij dat mevrouw deze toezegging niet had mogen doen, omdat ze niet bevoegd was in deze functie.. Notabene leidinggevende van mijn contactpersoon! Heb het zelfs nog in mijn mailbox, ondertekend door westerbeek. Mijn contactpersoon was ook alles behalve vriendelijk. Schold mij gewoon uit voor dom en zat continue te zuchten aan de telefoon. Mijn nieuwe adres zou doorgegeven zijn aan mijn schuldeisers. Maar wat blijkt de aanmaningen zijn allemaal naar mijn oude adres gestuurd, waardoor er nu dus weer onnodig incassokosten zijn ontstaan. Westerbeek heeft mij ook nog eens een jaar lang aan het lijntje gehouden. Ze hebben er een jaar over moeten doen om mij te berichten dat ik uit de schuldhulpverlening was gegooid. De administratie daar klopt van geen kanten en er is totaal geen teamwork onderling. Ze werken allemaal langs elkaar heen. Dat probleem liep ik in elk gesprek tegenaan. Ze doen allemaal valse beloften, waardoor de mensen alleen nog maar in grotere problemen terecht komen. Bij wie kan ik terecht om mijn verhaal kenbaar te maken? Ik ben namelijk al meer dan een jaar bezig. En zou graag willen dat Westerbeek opdraait voor de fouten die zij zelf hebben veroorzaakt. 
met het nieuws t v west en de w o s zijn ook een samenwerking aangegaan dus vandaar dat je ook haagse berichten krijgt als je een abonnement heb op een krant lees je toch ook niet alleen het westlandse nieuws lekker belangrijk zie het ook een keer positief
Neeee en Jochem. Wat een stel zeurpieten zijn jullie. Ten eerste is Maassluis een paar jaar geleden toegevoegd bij het nieuws. Als je naar de plaatsnamen kijkt en een beetje gevolgd hebt wat hier gebeurt.

En die paar azijnfanaten die overal negatief over willen doen wegen niet op tegen de mensen die het wel interessant nieuws vinden.

Volg andere forums op websites en je ziet hetzelfde beeld. Een klein club negatievelingen die blijkbaar niets te doen hebben de hele dag dan te zeuren bij gebrek aan bezigheid.@Jochem

Het heeft totaal geen zin om over artikelen die totaal niks met het Westland te maken hebben te klagen
Ze gaan hier \"gewoon\" hun eigen gang
En anders zetten ze een artikel op slot ... zie art. over Evers
Geen idee wat dit met het Westland te maken heeft, maar het zal wel.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.