CDA heeft vragen over luchtkwaliteit Maassluis

Geplaatst door Westlanders.nu op 24/09/2013 11:50 - Gewijzigd op 24/09/2013 11:56

Maassluis 24.09.2013 - Maassluis ligt onder de rook van de een belangrijk gebied waar chemische processen plaatsvinden. DCMR heeft namens de provincie de taak om onze veiligheid in de gaten te houden.

In onze woonplaats staat een meet instrument waar de volgende zaken worden gemeten; Benzeen, Tolueen, Ozon (Smog), Stikstof, Stikstofdioxide, Zwaveldioxide en de fijnstof concentraties PM10 en PM2.5. De inwoners van de omgeving wordt door DCMR de mogelijkheid geboden om via http://www.luchtmeetnet.nl de actuele status van de verschillende concentraties te zien, deze kunnen lokaal behoorlijk variëren ten opzichte van andere stations.

CDA heeft vragen over luchtkwaliteit Maassluis
Het CDA heeft in de afgelopen 2 weken deze monitoring actief gevolgd en constateerde de volgende zaken voor het meetstation Maassluis:
- Van 11 september 2013 tot 12 september 2013 werd gedurende 12 uur geen data doorgegeven
- Op 18 september 2013 werd gedurende 15 uur geen data doorgegeven
- Op 19 september werd gedurende 2 uur geen fijnstof metingen doorgegeven
- Van 19 september 2013 tot 20 september 2013 werd gedurende 22 uur geen data doorgegeven
- Van 22 september 2013 tot 23 september 2013 werd gedurende 31 uur geen data doorgegeven
Als CDA Maassluis maken wij ons zorgen en constateren dat de gaten in de metingen niet incidenteel zijn maar structureel en langdurig van aard. Wij hebben de volgende vragen:
- Bent u op de hoogte van deze structurele en langdurige “gaten” in de monitoring?
- Bestaat de mogelijkheid dat concentratie verhogingen van stoffen in Maassluis hierdoor niet opgemerkt zijn?
- Is de monitoring voor wat betreft de luchtkwaliteit naast het meetstation ook nog op een andere manier geborgd? En zo ja op welke manier?
- Werkt het waarschuwingsysteem voor stoffen die een 3 uurlijkse of een dagelijkse normering hebben ook zonder het meetstation voor Maassluise bevolking? En zo ja op welke manier?
- In hoeverre wordt u op de hoogte gehouden van de actuele status van de luchtkwaliteit in Maassluis?
- In hoeverre krijgt u terugkoppeling over eventuele werkzaamheden danwel kalibratie werkzaamheden aan het meet station?
- Wilt u zich inzetten om de monitoring van de lucht kwaliteit middels het meetstation op orde te laten brengen? en op welke termijn zullen de metingen weer structureel op orde zijn?
Met veel belangstelling kijken we uit naar uw antwoorden.