CDA Maassluis stelt vragen over bedrijventerrein De Dijk

CDA Maassluis

Maassluis 01.06.2015 - De gemeente heeft zich de afgelopen jaren ingespannen, en spant zich nog steeds in, om de verkoop van de bedrijfskavels op de Dijk, bestemd voor bedrijven, te stimuleren.

Ondanks alle inspanningen en inzet blijft de verkoop van de gronden op de Dijk helaas achter op de prognoses en de verwachtingen. Het CDA Maassluis heeft op verschillende momenten in de gemeenteraad haar zorgen geuit over de achterblijvende verkopen en de daaraan verbonden jaarlijkse kosten voor de gemeente.

Het CDA Maassluis heeft de volgende vragen over bedrijventerrein De Dijk:

·        Wat is nu uw prognose van de uitgifte/ verkoop van de gronden over de jaren en hoe zien de daaraan verbonden kosten eruit?

·        Helaas hebben de geleverde inspanningen van de gemeente tot dusver nog niet tot de verwachte  verkopen geleid. Welke kosten zijn er jaarlijks verbonden aan de acquisitie voor het bedrijventerrein?

·        Wanneer evalueert u het huidige acquisitiebeleid voor de dijk?

·        Hieruit volgend, welke (extra) inspanningen gaat u plegen om bedrijven aan te trekken zich op de Dijk te vestigen.

·        Met hoeveel partijen – bedrijven en ondernemingen – lopen op dit moment gesprekken en is zicht op een intentieverklaring om tot koop over te gaan?

·        Heeft de gemeente specifieke (Maassluise) bedrijven ook actief benaderd om zich op de Dijk te vestigen?

·        Maassluis kent een aantal grote ondernemingen die elk hun toeleveranciers hebben. Heeft u met die grote bedrijven gesproken, om uit te vinden welke toeleveranciers dit zijn? Heeft u wel eens met die toeleveranciers gesproken, om te polsen of zij interesse zouden hebben om naar Maassluis (en zo dichter bij die grote bedrijven) te verhuizen?

·        Ziet u in metropoolregio verband kansen voor het aantrekken van bedrijven voor De Dijk?

Wij kijken uit naar de antwoorden,

 

Fractie CDA Maassluis