Celstraf en 4 jaar rijontzegging geëist voor veroorzaker ernstig ongeval A4

Geplaatst door Westlanders.nu op 10/05/2016 18:00 - Gewijzigd op 10/05/2016 18:12

Den Hoorn 10.05.2016 - De advocaat-generaal in Den Haag heeft in hoger beroep 24 maanden gevangenisstraf waarvan 6 maanden

voorwaardelijk en een ontzegging van de rijbevoegdheid van 4 jaar geëist tegen een 24-jarige man, die onder invloed van alcohol als bestuurder van een auto een (eenzijdig) ongeval heeft veroorzaakt waardoor een van zijn vrienden zeer ernstig letsel heeft opgelopen.

De verdachte reed op 16 oktober 2011 in Den Hoorn in beschonken toestand met een snelheid van minstens 147 kilometer per uur op de rijksweg A4 waar een maximum snelheid van 100 kilometer per uur gold. De verdachte verloor de macht over het stuur, raakte in een slip en botste een aantal malen tegen de vangrail. Een toen 19-jarige passagier (de eigenaar van de auto) werd uit de auto geslingerd en raakte zeer zwaar gewond. Hij is blijvend, ernstig invalide geraakt, mede als gevolg van zwaar hersenletsel.

Foto; herstelwerkzaamheden schade op A4 de dag erna 

De strafvervolging van de verdachte geldt ook het feit dat hij als beginnend bestuurder onder invloed van alcohol heeft gereden. De verdachte had zeven keer de toegestane hoeveelheid alcohol genuttigd. De verdachte, het latere slachtoffer en enkele anderen hadden die avond de 20ste verjaardag gevierd van de verdachte, in een discotheek in Amsterdam. Het ongeval vond plaats op de terugweg naar Rotterdam.

De rechtbank heeft verdachte op 7 augustus 2013 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk en een ontzegging van de rijbevoegdheid van 4 jaar. De verdachte heeft tegen het vonnis van de rechtbank hoger beroep aangetekend.

Hoger Beroep

In hoger beroep veroordeelde het hof hem tot 24 maanden gevangenisstraf waarvan 8 maanden voorwaardelijk en een ontzegging van 2 jaar, wegens overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet, net als de rechtbank met schuld in de zin van roekeloosheid. Daarop stelde de verdachte beroep in cassatie in. De Hoge Raad heeft de zaak terugverwezen naar het hof omdat zij de bewijsvoering van het hof voor de roekeloosheid als onvoldoende heeft beoordeeld.

In 2013 heeft de Hoge Raad het toetsingskader voor het bestanddeel roekeloosheid aangescherpt. Roekeloosheid wordt door het hoogste rechtscollege slechts in uitzonderlijke gevallen aangenomen.

In de onderhavige zaak kan volgens de advocaat-generaal vanwege deze opvatting van de Hoge Raad niet worden vastgesteld dat er sprake is geweest van roekeloosheid. De schuldfactoren wettigen wel de conclusie dat sprake is van zeer onvoorzichtig handelen van de verdachte. Ondanks dat roekeloosheid niet kan worden bewezen, past naar de mening van de advocaat-generaal de straf die destijds door de rechtbank is opgelegd bij de zeer hoge mate van schuld van verdachte. Zo heeft de wetgever het ook bedoeld bij het verhogen van de maximumstraffen voor verkeerszaken. Deze straf is tevens in overeenstemming met de strafmaatrichtlijn van het OM voor zaken als deze.

De gevolgen voor het slachtoffer zijn enorm, aldus de advocaat-generaal. ,,Niet te bevatten. En niet alleen voor hem. Zijn hele gezin van herkomst lijdt mee. Allemaal leveren zij een stukje van hun leven in om hem terzijde te kunnen staan.’’ De advocaat-generaal benadrukte dat het lijden niet louter wordt veroorzaakt door de gevolgen van het ongeval, maar ook door de houding van de verdachte nadien. ,,Hij heeft zich niet tot nauwelijks meer om het slachtoffer bekommerd, geen blijk gegeven van medeleven, van verdriet, van berouw.’’

Het hof doet (naar verwachting) uitspraak over twee weken.