ChristenUnie Maassluis vreest einde van veerdienst

Geplaatst door Westlanders.nu op 23/10/2015 15:23 - Gewijzigd op 25/10/2015 07:14

Maassluis 23.10.2015 - In aansluiting op de collegevragen van het CDA Maassluis en de aandacht die uitgaat van de fractie van de ChristenUnie

Vlaardingen over een fietsverbinding via de Blankenburgtunnel, heeft nu ook de ChristenUnie van Maassluis collegevragen gesteld. Ook zij vrezen dat op termijn de veerdienst tussen Maassluis en Rozenburg zou kunnen komen te vervallen.

'Gelet daarop is aandacht voor een goede oeververbinding aan de Waterweg belangrijk om ook per fiets te kunnen blijven reizen,' aldus de fractie.

'In aansluiting hierop willen wij graag van u als college weten of u bereid bent om een zienswijze “fietsen door de Blankenburgtunnel” in overweging wil nemen eventueel samen met Vlaardingen en Schiedam?

Bent u bereid om bij Rijkswaterstaat nogmaals de mogelijk aan te geven om de tunnel zodanig te maken dat er op latere termijn een verbinding kan worden gemaakt voor fietsen, scooters en voetgangers?

Een goede veerverbinding Maassluis Rozenburg is voor de voetgangers, fietsen en langzaam verkeer van groot belang. Bent u bereid om zich voor het behoud hiervan maximaal in te zetten?'

Met vriendelijke groet,

John Dolstra,

Fractie voorzitter ChristenUnie Maassluis