Claxon Seyss-Inquart naar Atlantikwall-Museum

Pleun Vreugdenhil

Hoek van Holland 22.05.2018 - Een schenking aan een museum krijgt een meerwaarde als er een verhaal aan vast zit. Zo werd het museum kort geleden benaderd

met de vraag of interesse bestond voor wat werd omschreven als een ‘motortas’ en nog wat attributen die een oud verzetsstrijder uit het Westland had nagelaten en bij een naderende verhuizing tevoorschijn waren gekomen.


Secretaris Hans van Oost met schenker namens de verzetsstrijder

Tijdens de overdracht van de materialen werd de ‘motortas’ direct geïdentificeerd als een zogenaamde ‘Affe’. Een nog zeer mooie met bont beklede Duitse rugtas waarin de Duitse stempels nog perfect leesbaar zijn gebleven. Verder wat identiteitspapieren, zowel vervalst als origineel, een helm, een bajonet en wat kleinere attributen. Maar ook een hoorn van een autoclaxon!

De voormalige verzetsstrijder was actief in de regio Den Haag/Scheveningen waarbij het verhaal luidt dat sommige materialen werden ontvreemd vanuit het hoofdkwartier van Rijkscommissaris Seyss- Inquart, gevestigd op landgoed Clingendael, waarbij kans werd gezien tevens één van de hoorns van Seyss-Inquarts auto af te slopen.

De materialen zijn in grote dank aanvaard en zullen t.z.t. een plaatsje in het museum krijgen.