College Maassluis geeft uitleg over fraudeonderzoek

Gemeente Maassluis

Maassluis 04.07.2014 - De fractie van Maassluis Belang had vragen gesteld over uitkeringsfraude in Maassluis.


Het college van b en w heeft de vragen als volgt beantwoord.

1. Op welke wijze is aan het licht gekomen dat dit fraude geval zich heeft voorgedaan?

Dit fraudegeval kwam aan het licht tijdens de onderzoeken welke zijn gedaan in het kader van De door u genoemde extra inzet op hoogwaardig handhaven. Dit onderzoek, uitgevoerd in 2011, richtte zich op de nieuwe instroom in de bijstand over de jaren 2009 en 2010.

2. Op welke wijze heeft u zicht hoe de intake voor de uitkering van deze 43 jarige Maassluizer is verlopen?

De intake verliep op de gebruikelijke wijze. Dit houdt in: betreffende de rechtmatigheid een onderzoek naar de woonsituatie en naar het inkomen en vermogen van de aanvrager. Hierbij zijn we afhankelijk van de informatie die door de klant verstrekt wordt. Indien de aanvrager aangeeft slechts 1 bankrekening te hebben en er zijn geen onregelmatigheden in de bankafschriften te zien dan wordt er van uitgegaan dat de aanvrager de juiste informatie heeft verstrekt. Betreffende de doelmatigheid is aanvrager doorverwezen naar het re-integratiebureau Dukdalf Talent om zijn mogelijkheden richting betaalde arbeid te onderzoeken.

3. Kunt u aangeven waarom het zolang geduurd heeft voordat dit fraudegeval voor de rechter verscheen?

De fraude is begin 2012 gemeld bij het Openbaar Ministerie nadat het fraudeonderzoek was afgerond. De behandeling hierna is aan het OM. De gemeente heeft hier geen invloed op. Gemiddeld duurt dit 1-1 ½ jaar, bekend is echter dat er een achterstand is bij het OM.

4. De man blijkt met een goed gevulde bankrekening verdwenen te zijn. Is er in Europees verband of zelfs groter een mogelijkheid om de verblijfplaats van deze fraudeur te achterhalen?

Of de man een gevulde bankrekening heeft is ons niet bekend. Tijdens het onderzoek bleek dat de man een bankrekening verzwegen had. De uitkering is teruggevorderd omdat hij ons geen inzicht gaf in de bewuste bankrekening en hierdoor het recht op bijstand niet vastgesteld kon worden. De inhoud van de bankrekening is hierdoor bij ons niet bekend geworden. Wanneer een burger bij vertrek uit de gemeente geen nieuwe adresgegevens doorgeeft en zich niet bij een andere gemeente in Nederland laat inschrijven is de nieuwe verblijfplaats niet te achterhalen. Het is ons bekend dat meneer in het buitenland verblijft, volgens Basisregistratie Personen (BRP) in Nigeria, het adres is niet bekend.

5. Indien vraag vier met ja kan worden beantwoord welke mogelijkheden heeft u dan om het onterecht uitgekeerde bedrag terug te vorderen?

De vordering op meneer blijft bij ons open staan waardoor er jaarlijks een heronderzoek plaatsvindt op de mogelijkheid de vordering te innen. Er wordt dan in verschillende De vordering op meneer blijft bij ons open staan waardoor er jaarlijks een heronderzoek plaatsvindt op de mogelijkheid de vordering te innen. Er wordt dan insystemen gezocht naar adresgegevens of andere vormen waaruit blijkt dat meneer in Nederland verblijft. Zodra blijkt dat meneer in Nederland verblijft, kan hij worden aangeschreven en kan er wellicht beslag worden gelegd op een eventueel inkomen.

6. Welke maatregelen heeft u getroffen om dit soort fraude in de toekomst te voorkomen?

Wanneer klanten willens en wetens feiten verzwijgen is dit moeilijk te voorkomen. We controleren altijd de gegevens in suwinet over woonsituatie, dienstverbanden en autobezit. Zodra een klant een bijstandsuitkering ontvangt kunnen we tegenwoordig in suwinet ook gegevens van bankrekeningen zien. Via het systeem mutatiesturing, dat elke nacht gegevens ophaalt bij aangesloten data, komt er bij een hoog banksaldo direct een melding, anders wordt het gezien bij het eerstvolgende heronderzoek.

Op deze manier kunnen wij sneller inzicht krijgen in onrechtmatigheden. Bij de intake kunnen wij deze gegevens nog niet raadplegen. Ten tijde van de intake van meneer waren de gegevens van bankrekeningen voor ons nog niet inzichtelijk. Beschikbare data waarop we zijn aangesloten worden steeds uitgebreid.

7. Hebt u de beschikking over een cliënten volgsysteem, waardoor cliënten niet zo maar kunnen verdwijnen?

Als iemand wil verdwijnen en de verhuizing niet doorgeeft, is hij niet te volgen. In BRP is dit een melding v.o.w. (vertrokken onbekend waarheen).

Zoals eerder vermeld is iemand pas weer te volgen bij terugmelding en registratie in de Basisregistratie Personen.

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.