College Maassluis onredelijk naar exploitant fietsenstalling

Maassluis Belang

Maassluis 12.05.2014 - De fractie van Maassluis Belang moet via de media vernemen dat het College plannen heeft om de fietsenstalling bij station centrum te vervangen door nieuwbouw.

We vernemen tevens dat de huidige beheerder, die deze stalling een aantal jaren heeft gerund, op straat wordt gezet.

We constateren dat de stalling jaren geleden gesloten werd en u als college geen kans zag deze voorziening voor de treinreizigers in de lucht te houden.

We constateren dat de heer El Boustati daarna, op eigen kracht, zonder subsidie, de stalling tot veler tevredenheid heeft opengehouden. Daarnaast constateren we dat hij vele Maassluizers heeft geholpen met kleine mankementen aan de fiets.

De fractie van Maassluis Belang vraagt zich het volgende af in het licht van een strofe uit uw coalitieakkoord en stelt opgrond van artikel 51 de volgende vragen:

Mogelijkheden om fietsen te stallen worden waar mogelijk verbeterd en/of uitgebreid. Nadrukkelijk worden daarbij ook extra stallingmogelijkheden voor fietsen bij scholen, in het centrum en bij de stations onderzocht

-              Waarom de heer El Boustati gesommeerd wordt om op een onredelijk (1 juli 2014) korte termijn zijn activiteiten te staken. Dit terwijl u volgens uw akkoord nog aan het onderzoeken bent?

-              Wat bent u exact aan het onderzoeken?

-              Op welke wijze bent u in overleg geweest met de betrokkenen om te komen tot het besluit tot sluiting?

-              Hebt u met de betrokkenen gesproken over alternatieven om zijn nering ter plekke of elders voort te zetten?

-              Op welke termijn gaat u uw plannen met de arbeidsongeschikten en werklozen realiseren en spelen de ervaringen van de fietsenstalling in de Koningshoek hier een rol ?

-              Op welke wijze gaat u de nieuwbouw financieren?

-              Is het u bekend dat er kort geleden een onderzoek in de fietsenstalling is geweest en de heer Boustati allerlei aanpassing moest aanbrengen i.v.m. mogelijk lekken van olie uit bromfietsen en brandbeveiliging?

-              Is het u bekend dat deze aanpassing aangebracht zijn door de beheerder en dat dit een investering is die je niet voor zes maanden doet?

-              Hoe gaat u voorkomen dat er op de arbeidsmarkt verdringing wordt tegengegaan?

Namens de fractie van Maassluis Belang