College Maassluis; Vernielingen Avonturis overdreven

Geplaatst door Westlanders.nu op 01-08-2014 09:42 - Gewijzigd op 01-08-2014 09:50

Maassluis 01.08.2014 - De fractie van VVD had het College van Maassluis met betrekking tot kleine incidenten op de natuurspeelplaats Avonturis vragen gesteld.


Bij deze treft u de beantwoording van het college van b en w aan.

1. Deelt u ook de zorg dat de speelplaats in de avonduren gevoelig is voor vernielingen en vervuiling?

Ja. Het is altijd een opgave om een openbaar gebied zo in te richten en te beheren dat er zo weinig mogelijk kans bestaat op vernielingen en vervuiling. Tijdens de ontwerp- en de uitvoeringsfase is er dan ook veel aandacht geweest om de natuurspeelplaats met natuurlijke materialen zo duurzaam en ‘hufterproof’ mogelijk aan te leggen. Feitelijk is de schade tot op heden nihil. Van vervuiling is nauwelijks sprake.

2. Heeft u inzicht in actuele cijfers ten aanzien van overlast en vernielingen?

Ja. Tot op heden zijn er 5 meldingen binnengekomen betreffende overlast op de natuurspeelplaats. De meldingen zijn hoofdzakelijk afkomstig van één melder en de buurtpreventie.

• 2 meldingen over zwerfafval net na de opening.

• 2 meldingen over vuurtje stoken.

• 1 melding over hangjongeren. De vernielingen beperken zich tot verbrande takken.

3. Hoe denkt u in de toekomst deze en andere calamiteiten te voorkomen zonder dat hier veel (extra) kosten mee gepaard gaan?

Tot op heden is er geen sprake van calamiteiten. Al sinds de opening van de natuurspeelplaats wordt de plek dagelijks (ook in het weekend) door de gemeente bezocht en gecontroleerd. Er wordt gekeken of alle speelattributen en -toestellen werken zoals dat oorspronkelijk bedoeld was. Zowel overdag als ’s avonds is er meerdere keren toezicht door het team Handhaving & Toezicht en de politie. Daarnaast houdt het buurtpreventieteam ’s avonds een extra oogje in het zeil. Ook het jongerenwerk Welzijn E25 gaat ’s avonds regelmatig in contacten met de jongeren in of rond Avonturis. Vrijwilligers houden naast het beheer ook een oogje in het zeil. Het afval dat per ongeluk naast de afvalbakken is beland, wordt opgeruimd en de afvalbakken worden dagelijks geleegd. In het weekend worden de bakken ook geleegd en losliggend vuil opgeruimd. Verder worden er in overleg met Handhaving & Toezicht en de politie worden de informatieborden aangepast, waarbij benadrukt wordt dat vuurtje stoken alleen is toegestaan in de daarvoor bedoelde vuurschaal. Vernielingen worden snel hersteld. Met behulp van vrijwilligers trachten we de kosten laag te houden.

4. Het totale gebied langs de waterweg is voldoende groot voor activiteiten die niet passen in de speelplaats, hoe kunt u er voor zorgen dat recreatie daar plaatsvind waar het meest geschikt is, waardoor de speelplaats geschikt blijft voor (kleine) kinderen?

Door regelmatig toezicht (zie antwoord bij vraag 1.) te houden. Daarnaast heeft het team van handhaving en toezicht en Jongerenwerk Welzijn E25 regelmatig contact met de jongeren. Tot op heden werkt dit systeem goed.

5. Er is veel onrust ontstaan onder ouders die begaan zijn met de natuurspeelplaats, welke mogelijkheden (bijvoorbeeld op gelijksoortige manier als buurtpreventie) ziet u om als gemeente samen met ouders toezicht vorm te geven?

De negatieve publiciteit in de media van enkele weken geleden valt niet te staven met feiten. Op het verbranden van een paar takken na is er tot op heden niets vernield. Er is zeer regelmatig controle op vernielingen en onregelmatigheden.

Zoals bij vraag 2 beschreven zijn er tot op heden weinig klachten en vernielingen. Het overgrote deel van de reacties die wij sinds de opening van Avonturis ontvangen, zijn juist louter positief. Ter voorkoming van calamiteiten en om nog meer invulling te geven aan het toezicht naast hetgeen onder 3 vermeld staat, zijn we bezig met het vergroten van het vrijwilligersbestand voor beheer en toezicht. De mogelijkheid om dit met ouders verder vorm te gaan geven zijn wij dus reeds aan het verkennen.

6. Staat de wethouder open voor het aanbrengen van – tijdelijk – camaratoezicht ter voorkoming van calamiteiten?

Gezien de feiten en de bescherming van de privacy achten wij het nu niet nodig om maatregelen te nemen. Uiteraard gaan we door met de controles.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Maassluis,

de secretaris, de burgemeester,

Reacties (1 reactie geplaatst)

Ben het met het college volledig eens.
Wij genieten elke dag weer van het enorme animo voor de natuurtuin. Een genot om vanuit je woning zoveel mensen plezier te zien hebben.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.