Collegevragen CDA Maassluis over alternatieve locaties windmolens

CDA Maassluis

Maassluis 08.08.2015 - Afgelopen week werd bekend dat de provincie een milieueffectonderzoek voorbereidt naar alternatieve locaties


voor windmolens in de regio Rotterdam. Dit om de opgave van 150 megawatt in de voormalige stadsregio te halen. Bij de 32 alternatieve locaties worden locaties in Maassluis genoemd.

WV; Gemeenteraad moet poot stijf houden in windmolenkwestie

In 2012 is een convenant gesloten tussen de gemeentes van de toenmalige stadsregio en de provincie. Hieruit blijkt dat de kansrijke locaties ongeveer 80 megawatt kunnen leveren, om te komen tot 150 megawatt moeten de alternatieve locaties 70 megawatt opleveren, hierbij worden ook de eerder afgewogen en afgevallen locaties genoemd. (foto archief)

In het Maassluise coalitie akkoord 2014-2018, Maassluis dichtbij, verbinden en vooruitzien, wordt gesteld dat er in Maassluis, compacte stad met een dichtstedelijke bebouwing, geen ruimte is voor het plaatsen van windparken, windmolens en of windturbines en dat de gemeente alles in het werk stelt om plaatsing ervan te voorkomen.

In het hoofdlijnenakkoord 2015-2019 van de provincie Zuid-Holland, Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker, wordt gesteld dat er geen ruimte is voor een extra opgave windenergie op land.

In het kader van bovenstaande feiten heeft de fractie van het CDA de volgende vragen:

1. In hoeverre bent u als college op de hoogte van het onderzoek van de provincie Zuid-Holland?

2. Op welke wijze gaat u als college ageren op het startdocument dat ter inzage zal worden gelegd?

3. De provincie stelt dat zij bewoners, andere overheden en exploitanten wil betrekken bij het proces en het onderzoek. Welke inspanning heeft de provincie al gedaan om colleges en raad te betrekken en hoe worden bewoners betrokken? En welke inspanning(en) gaat u plegen om deze betrokkenheid voor Maassluis maximaal in te zetten voor zowel de gemeente als de betrokken inwoners?

4. Locaties die eerder zijn afgevallen in het windconvenant van de voormalige stadsregio worden nu opnieuw door de provincie ter discussie gesteld. Wat betekent dit voor de status van het huidige windconvenant. Graag een toelichting. Ook vragen wij specifiek wat dit mogelijk kan betekenen voor de mogelijke plaatsing van windturbines aan de westzijde van Maassluis.

5. Er zijn meerdere manieren om tot duurzame energie winning te komen, zoals zonne-energie, waterkracht, getijde energie. Deze kunnen ook bijdragen aan de doelstelling van de Provincie, bent u bereid om deze mogelijkheden nadrukkelijk in te brengen bij de provincie in het besluitvormingsproces. Graag een toelichting welke kansen u hiervoor ziet en op welke momenten?

6. De provincie stelt dat uiteindelijk de Provinciale Staten het besluit tot opname in een herziene Verordening Ruimte (VRM) op te nemen. Welke invloed en welke beslissingsbevoegdheid heeft het gemeentebestuur van Maassluis, zowel College als gemeenteraad, op een provinciaal besluit?

Wij kijken uit naar de antwoorden,

Fractie CDA Maassluis

Reacties (6 reacties geplaatst)

iedere keer die lompe reactie s van dat is toch geen westland lekker belangrijk dan lees je het toch niet
Hierbij een link naar een website van EZ waar ze een model berekening geven voor een commercieel gefinancierd windpark van 15 MW.
Met een lening van de bank en SDE subsidie.
Die vervallen als deelnemers hun stukje windpark kopen voor eigen gebruik

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/financien/kosten-en-baten
@jochem
Een rekenvoorbeeld wat een huishouden aan voordeel krijgt als het een stukje windpark koopt.
Deze cijfers zijn gebaseerd op de EZ model berekening. Ik heb er alleen de bank lening en subsidie uit gelaten.
Omdat huishoudens een stukje windpark kopen, is er geen lening nodig.
En de subsidie is niet nodig, omdat het kopen van het stukje windpark eenmalig wat spaargeld kost en daarna alleen voordeel.
Eenmalig koopt een duurzaam huishouden een stukje windpark voor 2000 EUR, in termijnen te betalen tot aan de oplevering.

Daarna betaal je voor de opgewekte kWh de kostprijs. Die is als volgt opgebouwd:

1 cent onderhoud van de windmolen.
0,5 cent grond kosten, een dikke vergoeding.
0,4 cent aansluit kosten
0,1 cent OZB en verzekeringen
0,1 cent voor de dienst \"altijd stroom\" een energiebedrijf balanceert dagelijks verschil tussen verbruik en wat de wind oplevert
0,8 cent voor de lokale organisatie. vereniging van eigenaren of cooperatie. Ze kunnen een deel hiervan weer aan de deelnemers geven

Merk op
- geen rente aan de bank, of winst marge voor een ondernemer, want de deelnemers zijn zelf ondernemer.
- geen subsidie en toch een kostprijs van slechts 3 cent per kWh, waar consumenten nu commercieel 6 a 7 cent afrekenen, de komende 20 jaar oplopend tot ? 14 tot 21 cent?

Dat voordeel proberen tegenstanders als jij, hun plaatsgenoten in Maassluis door de neus te boren.

@Henk Daalder

Ik heb nog nooit zoveel onzin in één bericht gelezen.

Zonder subsidies zijn windmolens gewoon niet rendabel. En waar komen deze subsidies vandaan? Juist ja, van jouw rechtse politici.
Het is steeds hetzelfde liedje, rechtse politici willen de bevolking arm houden door ze afhankelijk te houden van fossiele energie.
Maak de inwoners zelf eigenaar van windmolens, en laat ze een plek kiezen waar ze hun eigen stroom willen opwekken, met hun eigen windmolens.
Je eigen stroom opwekken met een stukje windpark is de helft goedkoper dan die fossiele stroom van het CDA blijven kopen.

Inwoners maken dan een eerlijke afweging, waar zet ik mijn eigen windmolen neer?
En heb ik er 2000 EUR voor over om de komende 20 jaar 5 tot 10.000 EUR voordeel te hebben?

Windmolens hebben dan direct nut voor inwoners.
Zo zijn ook de snelwegen acceptabel geworden, omdat iedereen er overheen kan rijden.

Wat gemeente en provincie nu doen is vergelijkbaar met het aanleggen van een weg, waar alleen taxi\'s overheen mogen.
inwoners mogen er ook gebruik van maken, als ze een taxi nemen, En oja, die taxi\'s moeten snachts ergens parkeren, in de woonwijken.
Zo ongeveer gedraagt de gemeente zich bij winndmolens
Maassluis is toch geen westland.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.