Collegevragen in Maasluis over veiligheid voetgangers

Pv/dA Maassluis

Maassluis 22.03.2014 - De binnenstad is schitterend opnieuw ingericht. Natuurlijk zijn er aantal kinderziekten die door...

ons als PvdA zijn genoemd zijn in het laatste actualiteitenhalfuur van de gemeenteraad. Gelukkig heeft de burgemeester daarop toegezegd dat die op korte termijn opgelost zouden worden. Dat betreft de gebrekkige fietsparkeermogelijkheden, ook aan de kopse kant bij de Veerstraat, de paaltjes die het niet doen en het vervangen van die grote lelijke verkeersborden met soms onduidelijke aanwijzingen.

Nu worden wij steeds vaker aangesproken door mensen die de markt en wip evenals de vlieten en Nieuwstraat tot voetgangersgebied willen maken. Nu maken fietsers en brommers de markt en de vlieten tot een gevaarlijk terrein en het wachten is op het eerste ongeluk. De fractie van de PvdA deelt deze zorgen over verkeersveiligheid en ontbreken van handhaving.

Wij hebben de volgende vragen:

  1. Bent u het met ons eens dat op de nieuw ingerichte markt fietsers en brommers voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen en dat dat niet samengaat met veel voetgangers, horeca publiek (terrassen) en spelende kinderen (bij de fontein)?
  2. Bent u het met ons eens dat met name fietsers die vanaf de wip met grote snelheid naar beneden komen op een drukke markt voor gevaar zorgen nu de rijbaan door de verhoging dicht langs de winkels en horeca van de markt is gelegd?
  3. Kunt u maatregelen nemen om van de markt op korte termijn een voetgangersgebied te maken, zodat mensen en kinderen die  daar verblijven zich veilig kunnen bewegen en spelen?
  4. Kunt u dan tevens het woud aan verkeersborden in de Binnenstad terugbrengen tot alleen het noodzakelijke minimum?
  5. Kunt u toezeggen dat u vanaf het begin streng handhavend zal  laten optreden, ook in het gebied dat al langer verboden is voor fietsers en brommers (de Nieuwstraat en de vlieten)?
  6. Kunt u aangeven wanneer genoemde verkeersmaatregelen uitgevoerd worden, zodat geen onnodige ongelukken gebeuren? De PvdA wil dat graag op korte termijn zien gebeuren.

Namens de fractie van de PvdA,

Joop Luijendijk