Collegevragen inzake 5e sportveld HVC / The Hookers

Hoekse Voetbal Club

Hoek van Holland 11.07.2018 - In de Rotterdamse gemeenteraad is de veldenproblematiek uit de Hoekse Rondgang aan de orde gesteld. Door het college van B&W

is eerder besloten dat het vierde natuurveld van voetbalvereniging HVC’10 omgebouwd wordt tot multifunctioneel kunstgrasveld en gedeeld moet worden met rugbyclub The Hookers. Beide verenigingen zijn daar niet blij mee. De fracties van CDA, VVD en PvdA stelden vragen aan het college over de situatie.

Het besluit tot delen van een nieuw kunstgrasveld komt voort uit de wens van The Hookers om de beschikking te krijgen over een extra veld. Dit betekent echter dat HVC’10 capaciteit verliest die hard nodig is en voor The Hookers is het ook geen oplossing voor het capaciteitstekort. Het enige veld van The Hookers wordt op dit moment namelijk zeer intensief bespeeld en bijna alle uren die op het nieuwe veld gespeeld moeten worden, zijn om het huidige veld te ontlasten.

Beide verenigingen zijn voorstander van de komst van een nieuw veld waar The Hookers helemaal zelf gebruik van kan maken, waardoor ook HVC’10 een eigen veld behoudt. De aanleg van een extra veld was in eerdere plannen voor De Rondgang al een mogelijkheid, zij het toen een extra veld voor HVC’10. Eerder spraken Paul van Putten (voorzitter The Hookers) en Arjen van der Lugt (voorzitter HVC’10) bij de gebiedscommissie in over de situatie. De gebiedscommissie steunt de verenigingen in de wens om een extra veld aan te leggen, in plaats van het huidige veld om te bouwen.

Nu volgt er dus ook steun vanuit Rotterdam, waar drie fracties uit de gemeenteraad het onderwerp aan de orde hebben gesteld door middel van het stellen van schriftelijke vragen. Door de fracties wordt gevraagd of het college van B&W met hen van mening is dat alleen de aanleg van een extra veld voor een oplossing zorgt en of men bereid is om hieraan mee te werken. Gezien de zomerperiode is de verwachting dat de vragen hierna beantwoord zullen worden.

De schriftelijke vragen kunt u lezen door hier te klikken.