Collegevragen inzake bomenkap Rozenlaan Maassluis

CDA Maassluis

Maassluis 14.03.2019 - Op maandag 11 februari 2019 ontving de fractie van CDA Maassluis verontruste berichten van leden van de bewonerscommissie Verto

over het omzagen van bomen door uw dienst aan de Rozenlaan in Maassluis. Ook is er over deze werkzaamheden niet vooraf met de bewoners uit dat gebied gecommuniceerd.

 

Wij hebben voor u de volgende vragen:

1 Waarom heeft u deze werkzaamheden niet vooraf gecommuniceerd met de bewoners ic. de Bewonerscommissie van de Vertowijk?

2 Hoe bent u van plan om in de toekomst, bij werkzaamheden die bewoners kunnen raken, te gaan communiceren?

3 Zou het niet beter zijn om voor de hele stad een communicatieplan op te stellen zeker met het oog op de toekomst met de nieuwe omgevingswet?

4 Kunt u precies aangeven hoe dik de bomen waren die gekapt zijn en hoe deze dikten en lengten zich verhouden tot de APV waarin is aangegeven wanneer een kapvergunning noodzakelijk is?

 

In de APV staan ook de begrippen van houtopstanden. Ook een struik kan daar onder vallen als 10 cm op 1.30 meter in het geding is.

5 Bent u op de hoogte van de APV dat voor iedere boom met een doorsnede van 10 cm en gemeten op 1.30 meter vanaf het maaiveld een kapvergunning nodig is? Dit in tegenstelling tot de gecommuniceerde doorsnede van 15 cm op een hoogte van 1.50 meter.

6 Waarom is niet gelijk het werk neergelegd toen de mail van de bewonerscommissie Verto aan uw college en bij de ambtenaar vergunningen om 13.11 uur was binnen gekomen. Waarom niet gelijk ter plaatse gaan kijken om zelf te oordelen en te moeten constateren dat dit niet kon ?

7 Is het u bekend, dat er in juni- juli vorig jaar door bewoner van de Verto ook al is gereageerd op het kappen van bomen op het terrein van Excelsior. Bij die klacht waren ook foto’s bijgevoegd die aangaven dat er vergunningplicht is.

8 We hebben de indruk gekregen dat ook op andere plaatsen in Maassluis ten onrechte bomen zijn gekapt. Om hoeveel bomen gaat dat en vindt herplant plaats op de plaats waar ze zijn gekapt?

Namens de fractie ChristenUnie,

John Dolstra