Collegevragen inzake brandbrief aan minister over risico aardbevingen

VSP Maassluis

Maassluis 11.09.2019 - Op 6 september jl een bericht van de NOS over een brandbrief aan minister Wiebes van economische zaken over de serieuze risico’s m.b.t. kleinere gasvelden

bij versneld leegpompen op aardbevingen met een kracht van 4.0. Dit is zwaarder dan de zwaarste beving tot nu toe in Groningen. De brief is een initiatief van de gemeente Bergen, mede ondertekend door Beemster, Nissewaard, Noordoostpolder, Smallingerland, Waalwijk en Westland.

Onder Maassluis ligt een beoogd “kleiner” veld dat door de NAM  is gepland in exploitatie te worden genomen. Voorts ligt Maassluis geografische op of direct grenzend aan een aantal velden van Westland en bevingen houden zich niet aan gemeentegrenzen.

De VSP heeft daarom de volgende vragen. 

1. Heeft de gemeente Bergen ook onze gemeente benaderd met het verzoek om hieraan steun te verlenen middels mede indienen, of ondertekenen.

2. Indien ontkennend, wat vind het college van deze zorgen en deelt het college deze.

3. Indien bevestigend, wat is de motivatie van het college om hieraan niet de gevraagde steun te verlenen?

4. Is het college bereid alsnog deze steun uit te spreken en hier de initiatief nemer(s) zo spoedig mogelijk van in kennis te stellen en er zorg voor te dragen dat deze zorgen ook de minister bekend zij