Collegevragen inzake brandveiligheid van portiekwoningen in Maassluis

Leefbaar Maessluys

Maassluis 25.08.2023 - Op 21 juni 2022 en op 21 augustus 2023 vonden er respectievelijk twee woningbranden plaats in de Jongkindstraat en de Ruysdaelstraat,


waarbij beide woningen onbewoonbaar zijn geworden en een dodelijk slachtoffer viel te betreuren.

Beide woningen behoren tot eenzelfde soort portiekgebouw waar Sluispolder-Oost er zeven van telt, te weten aan de Van Scorelstraat, Ruydaelstraat, Van Ostadestraat en de Jongkindstraat. Veel bewoners daarvan zijn naar aanleiding van beide branden ongerust over de brandveiligheid van deze gebouwen.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Vraag 1: Bent u op de hoogte van de hierboven genoemde branden in de Jongkindstraat en de Ruysdaelstraat en wat kunt u ons melden over de oorzaak van beide branden?

Vraag 2: Kunt u de gemeenteraad informeren of deze portiekgebouwen eigendom zijn van woningcorporatie Maasdelta? Zo ja; kunt u ons de onderzoeken naar brandveiligheid in deze portiekwoningen opsturen die Maasdelta heeft laten uitvoeren zoals staat beschreven in 4.6 van de Prestatieafspraken Woonbeleid Maassluis sociale huursector 2020-2024 (Jaarschijf 2023)?

Vraag 3: Klopt het dat er op 21 juni 2022 geen rookmelders aanwezig waren in zowel de woonruimten als de gangen van deze portiekgebouwen?

Vraag 4: Op welke datum is de formele aanschrijving vanuit de verhuurder richting de huurders gegaan waarin de uitvoeringsdatum en tijdstip voor plaatsing van rookmelders is vermeld en wanneer heeft de uitvoerende partij hiervoor de opdracht ontvangen van de verhuurder? 2

Vraag 5: In de uitzending van Hart van Nederland (21 aug. jl.) geeft de veiligheidsregio (VRR) aan dat de portiekwoningen bij nood vanwege de gedateerdheid “maar één in- en uitgang hebben via de voordeur en het trappenhuis naar beneden.” Kunt u aangeven hoe het advies van de brandweer/VRR luidt als bewoners door toedoen van een brand geen gebruik kunnen maken van het trappenhuis?

Vraag 6: De portiekwoningen zijn conform inmiddels gedateerde wet- en regelgeving gebouwd en voldoen ‘van rechtens verkregen’ daarom aan de brandveiligheidseisen. Bent u desondanks van mening dat de portiekwoningen ook voldoen aan de basisstandaarden van deze tijd?

Vraag 7: Waarom zijn de aanwezige dakluiken (zie bijlage I) in de portiekgebouwen geen onderdeel van een formele vluchtroute geworden na de brand van 21 juni 2022? Vraag 8: Bent u bereid om de verhuurder aan te sporen om het dakluik om te zetten naar een formele vluchtweg door de portiekgebouwen te voorzien van panieksluitingen bij de dakluiken en noodtrappenhuizen aan de kopgevels?

Namens Leefbaar Maessluys

Gary Bouwer
Fractievoorzitter

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.