Collegevragen inzake handhaving boerkaverbod

Forum voor Maassluis

Maassluis 01.08.2019 - Vanaf 1 augustus treedt de nieuwe wet “Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding” in werking.

In de volksmond wordt deze wet het Niqaab- of Boerkaverbod genoemd. Het is dan verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen binnen onderwijsinstellingen, zorginstellingen, openbaar vervoer en overheidsinstellingen. Het gaat dan om een integraalhelm, bivakmuts of een niqaab/boerka. Bij overtreding van deze wet dient de politie ingeschakeld te worden en kan er een boete worden uitgeschreven. 

Verbod op gezichtsbedekkende kleding vanaf 1 augustus

Hoewel dit boerkaverbod in Belgie al 8 jaar wettelijk geregeld is en een succes genoemd mag worden, blijkt er vooral vanuit wat religieuze kampen nogal wat tegengas te worden gegeven.  

Forum voor Maassluis is verontwaardigd dat verschillende gemeenten, OV-organisaties en zorginstellingen al hebben aangegeven dit boerkaverbod niet te handhaven. Ook de politie zegt hieraan geen hoge prioriteit te willen geven. 

Nederland is een rechtstaat en welk signaal geven wij af aan de burger als we nieuwe wetgeving niet gaan naleven? Zeker de Burgemeesters moeten de wet handhaven, dus ook deze wet die er vooral is om de veiligheid te waarborgen. 

Daarom hebben wij de volgende vragen voor U: 

1. Gaat u deze wet wel actief handhaven?

2. Zo nee, waarom dan niet en geldt dit dan alleen voor boerka’s of ook voor alle soorten  gezichtsbedekkende kleding?

3. Hebt u medewerkers van overheidsgebouwen al geïnstrueerd hoe te handelen bij dit soort overtredingen c.q. als iemand met gezichtsbedekkende kleding een overheidsgebouw binnen treedt. Hebt u hier al een protocol voor?

4. Hoe gaat u om met handhaving bij aanvraag van bijv. bijstanduitkering? Ook zijn wij benieuwd hoe u gaat handelen en handhaven bij aanvragen van paspoort en/of rijbewijs.