Collegevragen inzake incidenten jaarwisseling Maassluis

Forum voor Maassluis

Maassluis 04.01.2019 - Naar aanleiding van de gebeurtenissen tijdens oudejaarsnacht, maar ook die plaatsvonden in de aanloop naar de jaarwisseling leven bij ons

en onze kiezers een aantal vragen die wij hieronder zullen toelichten. Sinds enkele jaren heeft de gemeente Maassluis de beschikking over een vuurwerkdetectiesysteem.

Ook heeft de gemeente een eigen mobiele camera die overal ingezet kan worden, daarnaast is een tweede camera in bestelling en werd voor de jaarwisseling een camera ingehuurd omdat de tweede camera nog niet geleverd was en deze is ingezet bij het Beethovenpark.

• Wat waren destijds de aanschafkosten voor het vuurwerkdetectiesysteem en zijn daar nog onderhoudskosten aan verbonden?

• Buiten het feit dat kort geleden een overzichtskaartje daarvan met de meldingen op de media is verschenen blijft de vraag hoeveel overtredingen van het vuurwerkverbod er totaal zijn er geweest, verspreid over de dagen voorafgaand aan oudejaarsdag en hebben deze geleid tot aanhouding, c.q. boetes voor de overtreders.

• Er is getracht de mobiele camera bij het Beethovenpark onklaar te maken met vuurwerk, zijn de dader(s) nog op beeld zichtbaar geweest en heeft de politie eventueel die personen kunnen identificeren. Heeft de camera schade opgelopen en hoeveel is deze eventuele schade?

• Zondagavond 31 december heeft een geparkeerde wagen aan de Scheerderij schade opgelopen door vuurwerk en is gedeeltelijk uitgebrand. Zijn de eventuele daders daarvan al in het vizier?

Alhoewel er geen bedreigingen richting hulpverleners zijn geweest bij het “vreugde”vuur in de Kievitstraat, zijn daar dan wel waarschuwingen uitgedeeld aan de “daders”

• Is er al een overzicht van de totale omvang van het schadebedrag veroorzaakt door de vernielingen?

• En is er in het heden en verleden ooit schade verhaald op de vernielers. Alhoewel de jaarwisseling als rustig werd omschreven in De Schakel van 3 januari jl. vragen steeds meer burgers zich af wie er nu eigenlijk opdraait voor de geleden schade omdat er al jaren schade wordt toegebracht aan gemeentelijke eigendommen, maar er kennelijk ondanks alle dure hulpmiddelen, nooit daders betrapt worden. Hoe staat u zelf daar tegenover?

Met vriendelijke groet

Namens Forum voor Maassluis

L. Molmans