Collegevragen inzake jongeren betrekken in Maassluise politiek

D66 Maassluis

Maassluis 14.03.2019 - Op 14 december jongstleden zijn wij geïnformeerd over de mogelijkheden tot het betrekken van jongeren bij de lokale politiek in Maassluis.

Het betrekken van jongeren bij de (lokale) politiek is voor D66 heel belangrijk. Steeds minder jongeren worden geactiveerd om te stemmen bij verkiezingen, iets wat D66 Maassluis een doorn in het oog is. Het betrekken van jongeren, zeker in de beginfase van hun ontwikkeling bij maatschappelijke thema’s is erg belangrijk.

Recente demonstraties tegen het landelijke klimaatbeleid laten zien dat veel jongeren actief bezig zijn met hun eigen toekomst en die van hun omgeving. Deze ideeën bereiken het stadhuis vaak niet, omdat deze jongeren nog niet mogen stemmen. Steden zoals Oss, Roosendaal, Ede en andere hebben aangetoond wat voor positieve bijdrage jongeren kunnen leveren aan de lokale politiek. Zij hebben bijvoorbeeld jongerengemeenteraden in het leven geroepen.  

 Bijstandsuitkeringen beëindigd na onderzoek

Het college heeft in de raadsinformatiebrief het bovenstaande onderstreept en het belang aangetoond van het betrekken van jongeren bij de lokale (en nationale) politiek. D66 Maassluis heeft echter nog wat onbeantwoorde vragen na het lezen van deze raadsinformatiebrief. 

Op basis van Artikel 51 van het Reglement van Orde stelt D66 Maassluis u daarom de volgende vragen: 

1. U heeft in uw raadsinformatiebrief aangegeven dat u met diverse jongerenpartijen in gesprek bent geweest, waaronder WelzijnE25. Heeft u onlangs ook contact opgenomen met het basis- en voortgezet onderwijs en MBO-scholen – en zo ja, met welke instanties en wat waren hun reacties? 

2. In het kader van jongerenparticipatie heeft u voorgesteld zogenaamde vlogteams in te zetten om jongeren te informeren over de lokale politiek. Heeft u naast het informeren ook activerende of praktische oplossingen bedacht voor het betrekken van jongeren bij de (lokale) politiek, naast het in gesprek gaan met jongeren?  

3. In de raadsinformatiebrief is weinig terug te vinden over het betrekken van jongeren van 12 tot en met 18 jaar bij de lokale politiek, terwijl juist deze groep actief bezig is met de eigen toekomst. Heeft u concrete plannen om deze groep jongeren te betrekken bij de Maassluise politiek? 

4. In de raadsinformatiebrief is geen informatie gegeven over de huidige gang van zaken over bestaande projecten binnen de gemeente Maassluis, zoals de jeugdambassdeurs. Wat is op dit moment de status van bestaande projecten om jongeren bij de Maassluise politiek te betrekken – in het bijzonder de jeugdambassadeurs – en wat is op dit moment het effect van deze projecten? 

Met vriendelijke groet, 

De fractie van D66 Maassluis Justin Doekhi, Marlon van den Hoek en Bert de Reuver