Collegevragen inzake stikstofproblematiek en woningbouw in Maassluis

D66 Maassluis

Maassluis 02.09.2019 - Op 29 mei heeft de Raad van State geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof in diverse ruimtelijke ontwikkelingszaken onvoldoende is onderbouwd

of dat er geen rekening mee is gehouden om vergunningen in het kader van het bestemmingsplan en/of omgevingsvergunning (bouwvergunning) te verlenen. Voor diverse projecten kan er geen vergunning meer worden verleend en wordt de bouw van woningen vertraagd of ligt de bouw van woningen zo goed als stil.

Landelijk was dit besluit al veel in het nieuws.

 

Veel bouwprojecten komen in de problemen door dit besluit, de waarde van deze bouwprojecten loopt mogelijk op tot 14 miljard euro, volgens een berekening van ABN Amro.

Op basis van Artikel 51 van het Reglement van Orde stelt D66 Maassluis u daarom de volgende vragen:

1. Bent u op de hoogte van dit bericht?

2. Kunt u aangeven welke gevolgen de uitspraak van de Raad van State heeft voor woningbouwprojecten in Maasluis?

3. Kunt u aangeven welke vergunningen de laatste 2 jaar niet hadden mogen worden verleend voor woningbouw in Maassluis als u aan de uitspraak van de Raad van State had voldaan?

4. Welke maatregelen neemt u om vertraging van de woningbouw in Maassluis te voorkomen?

5. De commissie-Remkes onderzoekt of er een noodwet moet komen om de stagnatie in de woningbouw te voorkomen. Wat is de laatste stand van zaken omtrent het werk van de commissie-Remkes?

6. Naast de invloed van de uitspraak van de Raad van State op de woningbouw zijn wij benieuwd welke stappen u neemt om de CO2-uitstoot in Maassluis te verminderen. Neemt u deel aan landelijke projecten die voor de gemeenten worden georganiseerd, zoals bijvoorbeeld het Programma CO2-beprijzing?

Met vriendelijke groet,

De fractie van D66 Maassluis

Justin Doekhi, Marlon van den Hoek en Bert de Reuver