Collegevragen inzake vaarverkeer Maassluis

Forum voor Maassluis

Maassluis 16.05.2018 - Vanuit de achterban ontvangt Forum voor Maassluis berichten dat de maassluisse burger de laatste paar dagen toch wel in de war moet raken

en... trouwens wij eigenlijk ook wel, hoewel wij in de laatste jaren toch wel eens wat hebben meegemaakt op het gebied van miscommunicatie.

Wat is er aan de hand? Vorige week een bijeenkomst in restaurant Kevin met de bewoners van hoofdzakelijke de Noord en Zuidvliet en de diverse booteigenaren. De bewoners van de Vlieten maken bezwaar tegen het aanmeren van passantenbootjes die zich opmaken om door de nog in gebruik te stellen Monstersche Sluis te gaan. Daarnaast de weerstand over het feit dat dan er

 ‘s nachts misschien ook nog wel eens aan boord overnacht zou kunnen worden. Dit werd geuit door een kleine actie groep die vanuit Prinsenkade 30 opereert, hoeveel bewoners daarbij aangesloten zijn kunnen wij niet achterkomen. Echter binnen 10 minuten na aanvang van de bijeenkomst kwam de desbetreffende wethouder al met een oplossing: geen overnachtingen, maar ook geen passantenbootjes laten liggen tussen de bruggen en de sluis, alleen overnachten bij watersport vereniging “de Vlietlanden” was een optie. Daarnaast werd ook nog een wegsleepregeling uit de hoge hoed getoverd. Hoe onvriendelijk moet zoiets overkomen op de niets vermoedende boottoerist die naar dat leuke stadje Maassluis komt.

Maar dan de verwarring een week later, breed uitgemeten in de krant:

De plannen van de Stichting Ervaar Maassluis voor het komend jaar, de bezoekers moeten onze ambassadeurs worden! Onze topics voor de komende jaren zijn wandelen, fietsen en VAREN!! Ook Citymarketing louter positief. Wel met dit soort van totale miscommunicatie hebben wij erg veel moeite. En hebben hierover dan ook de volgende vragen.

1.      Kunt u ons uitleggen waarom er kennelijk geen communicatie in deze heeft plaatsgevonden tussen de Stichting Ervaar Maasluis, Stichting Promotie Maassluis, City Marketing aan de ene kant en aan de andere kant de actiegroep van bewoners der Vlieten?

2.      De wegsleepregeling welke uit de hoge hoed werd getoverd verleden week berust die op en maatregel uit de A.P.V. van Maassluis en hoe denkt men die uit te voeren als na 20.00 uur  ‘s avonds de bruggen niet meer worden bediend?

3.      Hoe staat het met het veel besproken informatiebord ten behoeve van de assanten steiger in de buitenhaven en is daar nu de juiste informatie op vermeld t.a.v. VHF kanaal voor Havendienst, telefoonnummer havenmeester etc.?

4.      Hoe staat het met de plannen om een gediplomeerd havenmeester aan te stellen die ook verantwoordelijk is voor innen liggelden, stroomverbruik etc?

5.      Bent u met ons van mening om, nadat de Monstersche Sluis in werking is het hele gebeuren rondom de ligplaatsen en de zeer onvriendelijke wegsleepregeling  eerst een jaar uit te proberen voordat er toerist onvriendelijke maatregelen getroffen worden?

6.      Hoe is de stand van zaken rond de stroomvoorziening voor campers op de camperplaats bij het Douanehuisje? Ons is ter ore gekomen dat deze is afgesloten en ons voorstel is daar muntautomaten te plaatsen.

7.      Is er al een adequate oplossing voor de toegang van de sanitaire gelegenheid in de Groote Kerk d.m.v. een cijferslot of iets dergelijks.

8.      Het vaarseizoen is al op 15 april begonnen, maar bent u met ons van mening dat de stad Maassluis hiervoor nog niet klaar is.

Forum voor Maassluis