Collegevragen inzake 'Verlengde Noordvliet'

VVD Westland

Maassluis 19.11.2018 - Het bewonerscomité ‘Verlengde Noordvliet’ heeft ons benaderd inzake de veiligheid van de bewoners en gebruikers van de (verlengde) Noordvliet.

Na de ingebruikname van de lijndraaiersbrug is de verkeersveiligheid verder afgenomen. Vanaf het Leger des Heils richting Maasland betreft het hier een smalle eenrichtingsweg, met zeer smalle stoep en zonder uitwijkmogelijkheid voor fietsers. Verder betreft het zoals u weet een weg die voor gemotoriseerd verkeer alleen door bestemmingsverkeer gebruikt mag worden.

Door de positieve ontwikkeling van toenemend toerisme en het regelmatig openen van de Lijndraaiersbrug, is de drukte op dit tracé verder toegenomen omdat bestuurders van auto’s en vrachtwagens gebruik maken van de sluiproute bij brug opening.

De Noordvliet wordt al jaren gebruikt voor sluipverkeer, waarbij veelvuldig veel harder wordt gereden dan de toegestane 30 km/per uur. Naast het sluipverkeer is er ook een forse toename van het aantal bezorgingsdiensten die met veel te hoge snelheid op hun brommers en elektrische fietsen over de Noordvliet rijden.

Door de toenemende verkeersbewegingen die veelal met veel te hoge snelheid over de krap bemeten Noordvliet rijden, ontstaan er zeer gevaarlijke verkeerssituaties. Met name voor de bewoners, maar ook voor fietsers en voetgangers die deze route veel gebruiken van en naar het Centrum.
Ook geeft, zeker het zware verkeer en toenemende bezorgdiensten, overlast voor de bewoners. Een aanzienlijk deel van de woningen hebben de status of nominatie van lokale monumenten en de meeste panden zijn niet onderheid en daardoor trilling gevoelig, met kans op schade als gevolg.

De VVD heeft de volgende vragen.

0 Is het mogelijk om in overleg met Handhaving en politie de gevaarlijke  situaties te verminderend, door meer controle uit te oefenen op sluipverkeer en snelheidsovertredingen?

- Is het ook mogelijk om middels duidelijk bewegwijzering en signalering de situatie te verbeteren, zodat het duidelijker wordt dat het hier een route voor bestemmingsverkeer betreft?

- Welke plannen heeft u met de fysieke inrichting van dit deel van de Noordvliet, om de gevaarlijke situaties zoals beschreven te verbeteren.

- En kunt u binnen redelijke termijnmaatregelen nemen om de verkeersveiligheid van met name bewoners, fietsers en wandelaars te verbeteren.

Hoogachtend,

Johan Verhoeven namens de Gemeenteraadsfractie VVD Maassluis