Collegevragen inzake vervanging Olympiahal

CDA Maassluis

Maassluis 19.01.2022 - Bij de behandeling programmabegroting 2021-2024 is een motie door de Maassluise gemeenteraad aangenomen waarin versnelling van de vernieuwing van de binnensportaccommodaties wordt gevraagd.


Voor wat betreft de uitwerking van de deze motie wordt verwezen naar een raadsvoorstel omtrent de sportnota in februari 2022.


Foto Googlemaps

Belangrijk in de motie is de vraag om een visie te ontwikkelen voor zowel de plannen voor zowel Haydnlaan als de Olympiahal te realiseren en hierbij woningbouw en andere co- financieringsbronnen te onderzoeken. In het investeringsplan staat de realisering van de Olympiahal gepland in 2023-2024.

Gezien de lange doorlooptijden van recent gerealiseerde en te realiseren accommodaties zoals de nieuwbouw van de Kindertuin maar ook de Sportzaal aan de Sportlaan heeft de fractie van CDA Maassluis de volgende vragen:

- Hoeveel tijd is er nodig om tot een realisatie te komen van een nieuwe Olympiahal en hoe relateert zich dat tot de planning uit het investeringsplan?

- Wat is de huidige stand van zaken van de voorbereidingen voor de realisatie van de Olympiahal?

- Welke ontwikkelingen zijn als gevolg van de motie uit 2020 inmiddels in gang gezet?

- Excelsior M is met hun accommodatie gelegen naast de huidige hal en een samenwerking zou tot de mogelijkheden kunnen behoren, welke mogelijkheden ziet het college?

- Het huidige clubgebouw en ondersteunende gebouwen (kleedkamers) van Excelsior M zijn oud en de club wil graag investeren en heeft aan ons aangegeven te willen samenwerken met de gemeente. In ons gesprek met Excelsior M begrepen we dat zij globale opties met de gemeente heeft gedeeld, maar dat daar tot op heden geen gevolg aan is gegeven, waarom niet?

- Is er naast Excelsior M ook al contact met andere belanghebbenden?

- In hoeverre wil het college samen met de belanghebbenden zoeken naar een optimale inpassing voor alle partijen en te streven naar een realisatie die past bij de planning van het investeringsplan?

 

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.