Collegevragen inzake vuurwerkoverlast Mozartlaan

PvdA Maassluis

Maassluis 14.12.2018 - Dit jaar is de vuurwerkoverlast heel vroeg begonnen. De afgelopen dagen waren er veel zware explosies te horen in de stad.

Er zijn al flink wat prullenbakken opgeblazen en nu zijn zelfs een hele set brievenbussen aan de Mozartlaan eruit geblazen. Helaas is dat bijna ieder jaar het geval aan de Mozartlaan.

Naar aanleiding hiervan heeft de PvdA Maassluis de volgende vragen:

1. Normaal krijgen we jaarlijks een raadsinformatiebrief met maatregelen hoe u de jaarwisseling zo veilig mogelijk probeert te houden. Wanneer kunnen we die informatie verwachten?

2. Dit is niet de eerste keer dat dit soort vuurwerkvandalisme rondom het Van Beethovenpark optreedt. Deelt u onze mening dat hier ook fysieke maatregelen nodig zijn om dit in de toekomst te voorkomen? Zo ja, wat wilt u ondernemen om deze vreselijke overlast aan te pakken?

3. Is er al duidelijk wie de daders zijn van dit vandalisme? Zo ja, zijn deze mensen ook opgepakt?

4. Andere jaren duurde het weken voordat de brievenbussen werden vervangen. Wanneer kunnen de bewoners van de Mozartlaan rekenen op nieuwe brievenbussen?

5. Ook op andere plekken in de stad is er veel schade door meestal zwaar en illegaal vuurwerk. Zijn er tussen handhaving, politie en buurtpreventie afspraken om de pakkans van dit vandalisme te vergroten? Is het vuurwerkdetectiesysteem al operationeel?

6. Kunt u aangeven dat indien de daders van vernielingen met vuurwerk betrapt worden, zij naast de normale straf die zij ontvangen ook de volledige schade op hen verhaald kan worden?

7. Wat adviseert u inwoners die mensen vuurwerk zien afsteken buiten het hiervoor afgesproken moment?

8. Wanneer kunnen we voorstellen verwachten om de jaarwisseling veiliger te laten verlopen zoals in het coalitieakkoord afgesproken? Deelt u onze mening dat voor een serieuze aanpassing de plannen voor 1 mei aan de raad moeten worden gestuurd?