Collegevragen over afwatering aan het Van Beethovenpark

PvdA Maassluis

Maassluis 17.05.2023 - Het park tussen de Mozartlaan en de flats Beethovenlaan is voor veel inwoners van de componistenwijk een fijne plek om te spelen, wandelen maar ook een looproute van de bewoners.


Het park is ook een belangrijke doorgang voor langzaam verkeer als route van en naar de Koningshoek, maatschappelijke voorzieningen als de huisartsenpost, apotheek en vele andere plekken. Tijdens de wijkbezoeken van de PvdA fractie Maassluis hebben de bewoners al eerder aangegeven dat er problemen zijn met het waterbeheer in het park.

'Wij hebben u in 2016 meerdere malen vragen gesteld die u heeft beantwoord met de toezegging dat het verbeterd zou worden. Onlangs hebben wij hiervan weer foto’s gemaakt. Tijdens de periodes van regen blijken voornamelijk de voetpaden zeer slecht te betreden van vanwege vele plassen die op de paden blijven liggen. Het is zoals u op de foto’s kunt zien erop lopen is bijna niet mogelijk.'

Daarom stellen we de volgende vragen aan het college:

1. Bent u op de hoogte van de slechte waterafvoer van de voetpaden?

2. In 2016 heeft u in reactie op onze artikel 51 vragen aangegeven dat er drainage aanwezig is en dat in 2017 en 2018 nadere maatregelen zouden worden getroffen om dit tegen te gaan. Kunt u ons aangeven wat er is terecht is gekomen van de toenmalige toezeggingen? Wat is de reden is van slechte waterafvoer?

3. Welke stappen bent u van plan te nemen om ervoor te zorgen dat de paden na regenval goed te betreden zijn en blijven?

4. In het coalitieakkoord is opgenomen dat we extra bankjes willen plaatsen ter bevordering van de looproutes voor ouderen. Zou dat hier een mogelijkheid zijn?

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.