Collegevragen over bedreigen bejaarden door scholieren in Maassluis

door VSP

Maassluis 04.12.2013 - In het Algemeen Dagblad van woensdag 3 december 2013  wordt aangegeven, dat bewoners van het Seniorencomplex...

 

de Vloot aan de Richard Hollaan bedreigd en geïntimideerd worden door een groep jongeren van het Albeda College. Daarnaast is er overlast en veroorzaken deze jongeren zwerfafval rond de gebouwen.

De VSP vindt dit een onhoudbare en onacceptabele situatie. De VSP verwacht van het college een snelle actie en heeft daarom de volgende vragen aan B&W gesteld;

1-     Is het college het met de VSP eens dat dit een onacceptabele situatie is?

2-     Bent u het met de VSP eens dat er adequate maatregelen genomen moeten worden?

3-     Bent u het met de VSP eens dat er op korte termijn een overleg moet komen met de directie van het Albeda College?

4-     Bent u het met de VSP eens dat u op korte termijn in overleg moet gaan met de bewoners van de Richard Hollaan?

5-     Bent u het met de VSP eens dat u op korte termijn met voorstel(len) moet komen om tot een oplossing te komen van deze onaangename situatie.

6-     Bent u het met de VSP eens dat het eventueel plaatsen van camera’s geen belemmering mag zijn?

7-     Bent u het met de VSP eens, dat wij als gemeente verplicht zijn veiligheid te garanderen voor onze inwoners?

Fractie: Verenigde Senioren Partij,

Jan van der Maarel