Collegevragen over opzeggen huur kringloopwinkel de Kleine Schaal

Maassluis Belang

Maassluis 23.04.2016 - In heel Nederland en zeker ook in Maassluis hebben de kringloopwinkels in de afgelopen jaren hun nut bewezen.

De bewustwording die ontegenzeggelijk is ingezet onder de Nederlanders dat hergebruik van allerlei zaken zeer bijdraagt aan het verduurzamen van onze maatschappij; de wegwerp cultuur is op z'n retour. De kringloopwinkel voorziet in een behoefte naar twee kanten.

Aan de ene kant kunnen mensen hun spullen brengen om deze een tweede kans te geven en aan de andere kant zien we de behoefte aan gebruikte goederen toenemen doordat de crisis zijn tol heeft geëist in gezinnen die het door omstandigheden steeds moeilijker kunnen bolwerken.

De enorme problematiek van de vluchtelingen, die veelal berooid en zonder spullen ons land worden binnen gelaten moeten conform de wet worden gehuisvest als zij een status hebben gekregen. Ook deze mensen zijn op zoek naar betaalbare zaken waarmee zij een nieuw leven kunnen opbouwen en ook hier heeft onze kringloopwinkel een functie.

Helaas heeft het u behaagd om de huur van de Kleine Schaal op te zeggen per 1 juni

Op basis van artikel 51 stellen wij derhalve de volgende vragen

1) Bent u het met ons eens dat de “Kleine Schaal” in Maassluis een zeer gewenste functie heeft.

2) Dat deze functie meer is dan het bevorderen van de gewenste duurzaamheid en het tegengaan van de wegwerpcultuur maar ook een sociale functie voor mensen die het op allerlei vlakken moeilijk hebben?

3) Wij geen zicht hebben gekregen op het resultaat van de portefeuillehouder die in een commissievergadering heeft beloofd actief mee te zoeken naar een alternatief voor de huidige huisvesting. Kunt u ons dit inzicht geven?

4) Bent u met ons eens dat de opmerking van de wethouder dat de gemeente haar taak heeft volbracht door te stellen dat een aanpassing in een bestemmingsplan het mogelijk maakt om zich elders te vestigen, een zeer magere invulling is van deze belofte?

5) De huidige locatie van de kringloopwinkel naast de milieustraat iets van synergie biedt aan beide instanties, dat deze synergie verloren gaat door huisvesting elders?

6) Dat het zeer onduidelijk is waarom de gemeente deze locatie in eigen beheer wil nemen. Wat is er de afgelopen tijd in Maassluis veranderd waardoor deze locatie blijkbaar nodig is voor “opslag” Opslag van wat?

7) De fractie van Maassluis Belang het onbegrijpelijk vindt dat u een brief verstuurd met daarin de boodschap dat per 1 juni de zaak bezemschoon opgeleverd dient te worden en dat deze brief niet gedateerd wordt verzonden. Deze wijze van behandelen lijkt bijna te getuigen van desinteresse. Wellicht dat aan dit besluit van de gemeente een mogelijke bezwarenprocedure kan worden gekoppeld via de AWB. Een datum is dan zeer relevant. In die zin is de vraag relevant waarom de wethouder Evers zegt niet onder de indruk te zijn van deze omissie?

Namens de fractie van Maassluis Belang

Aad Solleveld,