Collegevragen VVD Maassluis inzake vertraging Hoekse Lijn

VVD Maassluis

Maassluis 22.06.2018 - Op 19 juni 2018 tijdens de commissiebehandeling van de eerste bestuursrapportage, heeft de fractie VVD Maassluis gevraagd naar de ontwikkelingen

rondom de Hoekse Lijn.

In de beantwoording gaf de wethouder aan dat er sinds de raadsinformatiebrief van mei j.l. geen veranderingen zijn te melden.

Collegevragen inzake extra kosten Hoekse Lijn

Op 20 juni lazen wij via social media het bericht dat er naast de zorgen over de beveiligingssoftware ook problemen zijn met de bruggen o.a. in Maassluis en er blijken documenten te missen opdat de RET niet kan beginnen met de exploitatie van de Hoekse Lijn.

De oplevering in het vierde kwartaal van dit jaar komt niet ter discussie aldus Adriaan Visser, wethouder Rotterdam.

Tot zover de berichtgeving.

De VVD fractie Maassluis heeft in het kader van artikel 51 de volgende vragen aan het College;

1. Is de wethouder inmiddels op de hoogte van deze ontwikkelingen?

2. Kan de wethouder zich vinden in de uitspraak van Adriaan Visser en beamen dat er geen verdere vertragingen zullen optreden?

3. Zijn er voor Maassluis financiële gevolgen met betrekking tot de problemen rondom de bruggen?

4. Kan de wethouder aangeven welke stappen er ondernomen worden om verdere problematiek rondom de Hoekse Lijn te voorkomen?

Hoogachtend,

Gemeente raadsfractie VVD Maassluis