Column; Schefferkampbos in demolition!

Aad van Uffelen

De Lier 23.09.2017 update - Dezer dagen consumeren Westlanders een onafgebroken en kritiekloze lofzang op vertrekkend burgemeester van der Tak.

Veel dingen zijn goed gegaan. Maar kritische geluiden zijn weg gefilterd en zaken die niet goed zijn gegaan blijven onbesproken, er is geen balans.

Des te meer is deze brief aan aftredend Westlands burgemeester van der Tak, zijn wethouders en de bijna voltallige gemeenteraad een metafoor van ''leven'' voor het ''andere geluid'' -  ''Schefferkamp''.De overgrote meerderheid van de raad steunde immers beleid dat leidt tot vernieling, dood en verderf in het Schefferkampbos. Is men daarmee gezamenlijk schuldig? Het kan niet anders dan dat men de stukken niet heeft gelezen, het ecologische rapport ter zijde heeft gelegd of niet heeft begrepen, of zich heeft laten inpakken door de LTO lobby, en dus op basis van onwetendheid een tamelijk dom besluit heeft genomen.

Of was het toch anders, welke belangen speelden er, wat was het geheim achter deze zinloze bomenkap? Was het inspreken in de raad met noodkreten over wat er stond te gebeuren en oplossingen aandragend, niet gehoord. Helaas luistert de raadsmeerderheid zelden echt naar insprekende burgers.

Welnu, het is zo ver... het Schefferkampbos wordt sinds deze week gekapt. De helft is binnen een paar dagen al  plat gewalst. Bijna dagelijks ben ik er om te zien hoe het de bomen, vogels en dieren vergaat. Met bruut geweld valt boom na boom, in een rap tempo verdwijnt het bos. Reigers en andere vogels vliegen in paniek in het rond. Een haas rent over het weiland, de lepelaars zijn vertrokken. Hun restaurant is gesloten, het huis wordt afgebroken. Niemand mag het bos betreden, foto's maken in het bos wordt niet toegestaan. Waarom, wat speelt zich daar af?

Bomen met een leeftijd tussen 15 en 50 jaar zijn geen partij voor de terminator. Vakkundig worden stammen vast gegrepen, krijgen een nekklem en worden met een cirkelzaag van het leven beroofd. Krakend volgt het laatste stukje stam en dan zweeft de boom nog even door de lucht in de armen van het ingehuurde monster. Dan wordt de boom ter aarde gelegd om daar met krakende takken tot stilstand te komen, op enkele laatste stuiptrekkingen na; bewegend blad - wordt stil... stil!

Stil wordt het niet in het bos. Het bomen doden gaat in hoog tempo verder. Geen aandacht voor padden en ander bodemleven. Maak je uit de voeten of je wordt verpletterd. Hier huist de dood! De dood doodt volledig!
Wie heeft de zorg voor de padden en ander leven op zich genomen zoals ook in het ecologisch rapport staat? De grote plas in het bos en ook de aanpalende sloten zijn niet onderzocht, terwijl de ecoloog daar wel iets bijzonders vermoedde. En wie zegt dat onder de oude schorsen van de grote bomen geen vleermuizen huizen? We zullen het nooit weten. Gemakkelijk voor de daders, want niet weten geeft schijnbaar geen schuld!
Of toch wel? Was het niet het rentmeesterschap, duurzaam de aarde beheren, als hoogste goed zeker voor de Christelijken in de raad en dus ook de burgemeester (een meerderheid)? En de haan kraaide meer dan drie maal in ''andante la morte'' vrij vertaald - het gestage tempo van de dood! Niet horen, niet zien, wel zwijgen! Ook de buurt en Westlanders zwegen!Duurzame glastuinbouw is in Westland dus helemaal niet duurzaam. Welke tuinder durft het nog aan op dit kerkhof van de natuur, deze dodenakker, een kas te bouwen en dan trots te roepen '' zie mij, ik duurzame tuinder'' ik voorzie u van duurzame bloemen en groenten. O, dat het is geteeld op een kerkhof vertel ik u er niet bij! We zullen de handen, als een Pilatus, in onschuld wassen. Welvaart (voor enkelen) boven welzijn!Weer is in Westland bewezen dat geen enkele vorm van leven, geen enkele natuur, rechten heeft. Onder de vlag van de heilige graal van de glastuinbouw wordt vermorzeld, verpletterd, vernield; alles wat kwetsbaar en teer is moet dood. Geld, asfalt, glas, horeca en bedrijventerreinen heersen; de heilige graal van Sjaak. Hoe past dat in een duurzame toekomst?

De afscheid nemende burgemeester die altijd al vooral een LTO en Metropool burgemeester was, kijkt, samen met zijn volgelingen, trots naar het proces van demolition. Glastuinbouw kost wat kost. ''U moet niet zeiken en zeuren'' is zijn meest bekende slogan! Voor de sector was hij goed, nou nee, niet voor de kleine en ouwe tuinder. Groot denken is leidend - Westland red de wereld! Daar moet alles voor wijken, ook een goede leefomgeving en gezondheid van woners en werkers.

Inmiddels leerde ik dat de Hoefweg enigszins ontredderd raakt; verwijten en zwijgen. Ik stond er bij, wist niet wat ik hoorde. Men wist het niet, zag het niet aankomen, dacht dat het niet zou gebeuren. En nu is er spijt, veel spijt en boosheid naar de burgemeester en zijn volgelingen. Niemand heeft met die bewoners gesproken, hen gehoord. Stop, het moet blijven zeggen ze - te laat!

Zo hebben 13 jaren burgemeesterschap goede dingen gebracht voor de sector, voor vrijwilligers, sportverenigingen en horeca. Koffie drinken en zelfs praten met Sjaak was best leuk.
Maar natuur en leefbaarheid zijn de grote verliezers onder dit schrikbewind van de glastuinbouwlobby. Minder groen, minder bomen, minder natuur, geen sociaal moestuincomplex, gevaar voor de kust...

Verjaagd en of gedood zijn in het Schefferkamp o.a.: havik, buizerd, gierzwaluw, roek, grote gele kwikstaart, blauwe reiger, torenvalk, specht, groenling, ekster, koolmees, boerenzwaluw, spreeuw, kauw, kraai, vleermuis, amfibieën, kleine watersalamander, gewone pad, bruine kikker, meerkikker, bastaardkikker, kieviet, ganzen, eenden, roodborst, winterkoninkje, haas, egel, lepelaar, eik, berk, es, esdoorn, cipres, meidoorn, bramen, riet, zwarte els, abeel, rietsigaar en een mix aan bodemsoorten zoals grassen, veel wilde flora etcetera.
Chapeau! Boeren, tuinders, burgemeesters, wethouders en politici zijn succesvol als de grootste bomenkappers van Nederland. Er verdwijnt elk jaar 1350 ha bos méér dan er wordt aangeplant. Vooral de agrarische sector is hier schuldig aan en politici laten het gebeuren want de lobby van de landbouw is sterk.

Zonde, dat is het. Westland als volst gebouwde, kaalste en lelijkste gemeente van Nederland achterlaten verdient geen palmares. Is het kappen van het Schefferkampbos symbolisch een laatste stuiptrekking van dit beleid? Naïef als ik was dacht ik dat rentmeesterschap, zorg voor de aarde, zorg voor elkaar, hoog in het vaandel stonden. Mijn fout! Balans tussen natuur en economie is nog ver weg.

Burgemeester, college en gemeenteraad, bedankt.
Sjaak, toch hierbij een welgemeend ''het ga je goed, veel wijsheid en ''good fortune'', zoals mijn Chinese vrienden altijd zeggen!

Aad van Uffelen