Cultureel Café: De waarde van kunst en cultuur

door Jan Buijsse (PR CRM)

Maassluis 01.12.2014 - Het Cultureel Café van 28 november stond in het teken van de maatschappelijke waarde van kunst en cultuur.

Charles van Zanten, onder meer werkzaam als beleidsambtenaar, bij de Afdeling Culturele Zaken van de gemeente Utrecht, was uitgenodigd hier een en ander over te vertellen. En het werd een vlammend betoog met heel veel informatie.

Een van de eerste dingen die hij opmerkte was dat bij kunst naar veel meer waarden kan worden gekeken. Hij noemde een groot aantal op waaronder maatschappelijke, sociale, medische en historische. Ieder van deze waarden heeft zijn eigen plaats. Daarnaast gaat het om kwaliteit, belang, effect, draagvlak en rendement.

Centraal in zijn betoog stond de amateurkunst, kunstbeoefening waarvan men niet kan leven. Maar waarvoor wel geldt dat deze kunstvorm bijdraagt aan welzijn en welvaart. Hij benadrukte het grote aantal mensen dat er mee bezig is; een schatting voor Maasluis zou kunnen zijn rond de tienduizend, ongeveer een derde van het aantal inwoners.

Aan de orde kwam verder welke aandachtsgebieden hij onderscheidt en welke kernwaarden. Belangrijk vindt hij het amateurkunst te betrekken bij stadspromotie. Hij liep de situatie in Utrecht na van de participatie van jongeren en inwoners met een niet-westerse afkomst waarbij wijkcultuurhuizen en verenigingen van amateurkunst belangrijke rollen vervullen. Tot slot gaf hij aan welke aandachtspunten in Maassluis behandeld zouden kunnen worden en stelde de vraag: Hoe gaat u de kunst en cultuur in Maassluis (her)waarderen? En dat met het aanbod ieder van de door hem behandelde onderwerpen samen uitvoerig door te nemen.

Martijn van Boven, winnaar in zijn leeftijdscategorie van de Maassluise Muziekweek 2012 bracht fraai gitaarspel ten gehore. Zijn weergave van Bohemian Rhapsody ontlokte wethouder Van der Houwen, die het Cultureel Café afsloot, de uitspraak: ‘Ik nomineer Bohemian Rhapsody voor de eerste plaats in de Top 2000 maar dan in zijn vertolking’.

De sheets van de Power Point-presentatie van Charles van Zanten zullen op de website van de Culturele worden gepubliceerd: www.crmmaassluis.nl